Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 101 Desen I 2 2 3 4
PM 102 Temel San.Eğitimi I 2 6 5 5
PM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş 3 0 3 2
PM 104 Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği 2 2 3 3
PM 105 Teknik Bilimler Seçmeli I 3 0 3 3
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2
ENG 101 İngilizce I 3 0 3 3
Toplam Kredi 17 10 22 22

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 106 Temel San. Eğitimi II 2 6 5 5
PM 107 Toprak Bilgisi 2 0 2 2
PM 108 Perspektif 2 2 3 4
PM 109 Meteoroloji Bilgisi 2 0 2 2
ENG 102 İngilizce II 3 0 3 3
PM 110 Mimarilık Tarihi 3 0 3 3
PM 111 Bitki Materyali I: (Gymnospermae) 2 2 3 4
Toplam Kredi 16 10 21 23

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 201 Proje I 4 4 6 4
PM 202 Peyzaj Mühendisliği 2 2 3 5
PM 203 Röleve ve Ölçme Bilgisi 2 2 3 2
PM 204 Peyzaj Mimarlığı Tarihi 3 0 3 3
PM 205 Bitki Materyali II: (Angiospermae) 2 2 3 3
PM 206 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3 2
Toplam Kredi 15 12 21 24

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 208 Sulama ve Drenaj 3 0 3 3
PM 209 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 3
PM 210 Bitki Materyali III: (Otsu Bitkiler) 2 2 3 4
PM 211 Fotoğrafçılık 2 2 3 3
PM 212 Kent Planlama Tarihi 3 0 3 3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 301 Proje III 4 4 6 8
PM 302 Kentsel Peyzaj Planlama 2 2 3 3
PM 303 Peyzaj Konstrüksiyonu ve Yapı Materyali 2 2 3 3
PM 304 Bilgisayar Destekli Tasarım III 2 2 3 3
PM 305 Atatürk İlkeleri İnk. Tar. I 2 0 2 2
PM 315-PM 320 Alan Seçmeli I 2 2 3 4
Toplam Kredi 14 12 20 23

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 306 Proje IV 4 4 6 8
PM 307 İç Mekan Bahçe ve Sera Çiçekleri 3 0 3 3
PM 308 Kırsal Peyzaj Planlama 2 2 3 3
PM 309 Peyzaj Uygulama Tekniği 2 2 3 3
PM 310 Atatürk İlkeleri İnk. Tar. II 2 0 2 2
PM  315- PM 320 Alan Seçmeli II 2 2 3 4
Toplam Kredi 15 10 20 23

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 401 Proje V 4 4 6 8
PM 402 Çim ve Yer Örtücüler 3 0 3 3
PM 403 Kent Planlama Kuramı ve Uygulamaları 2 2 3 3
PM 404 Fidan Yetiştirme Tekniği 3 0 3 3
PM 415-PM 421 Alan Seçmeli III 2 2 3 4
Toplam Kredi 14 8 18 21

Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T U K ECTS
PM 405 Bitirme Projesi 4 4 6
PM 406 İmar Hukuku 3 0 3 11
PM 407 Konut Alanları Planlaması 2 2 3 3
PM 408 Pazarlama-Sözleşme 3 0 3 3
PM 415-PM 421 Alan Seçmeli IV 2 2 3 3
Toplam Kredi 14 8 18 24

SEÇMELİ DERSLER

PM 315 Tasarım Geometrisi (2,2) 3 (2,2) 3
PM 316 Peyzaj Ekolojisi (2,2) 3
PM 317 İnsan ve çevre (2,2) 3
PM 318 Doğa Koruma ve Turizm (2,2) 3
PM 320 Çevresel Etki Değerlendirmesi (2,2) 3
PM 415 Mimari Temel Tasarım I (2,2) 3
PM 416 Mimari Temel Tasarım II (2,2) 3
PM 417 Construction I-II (2,2) 3
PM 418 Maket Tekniği(Model-making) (2,2) 3
PM 419 İnce Yapı I-II (2,2) 3
PM 420 Mekan Bilgisi (2,2) 3
PM 421 Peyzaj Bakım Tekniği (2,2) 3

DERS İÇERİĞİ

PM 101 Desen I (2,2) 3
Canlı Modelden soyut ve somut nesneleri, etüd araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve örneklerin incelenmesi yaptırılır ve bu disiplin ilerdeki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülür.

PM 102 Temel Sanat Eğitimi I (2,6) 5
Nesnelerden araştırmalar,doğa biçimlerinin incelenmesi ve yabancılaştırılması, plastik dilin grameri ve bunu oluşturan konuların incelenmesi ve uygulanması yaptırılır ve ve bu disiplin ilerdeki yarıyıllarda kapsamı genişletilerek sürdürülür.

PM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş (3,0) 3
Peyzaj Mimarlığında genel kavramlar, Peyzaj Mimarlığının tarihi gelişimi, Yeşil yapı elemanları, Bitki komposizyonları, Peyzaj planlamada simetri, balans, form, ışık, renk, oran, uygunluk ve zıtlık, komposizyon, sirkülasyon, ağaçlar, çalılar, çiçekler, taş bahçeleri, mimari yeşillikler anlatılacaktır.

PM 104 Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği (2,2) 3
Yazı ve çizim elemanları, kağıtlar, yazı teknikleri, çizim teknikleri, objelerin görünüşleri, objelerin tasarlanması, üzerinde durulacaktır.

PM 105 Teknik Bilimler Seçmeli I (3,0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin “Genel Matematik” ve calculus konularını daha iyi anlamalarını hedeflemektedir. Bilgisayarların “quantıtatıve” analizi için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

TUR 101 Türk Dili I (2,0) 2
Bu derste öğrenciye imla kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyondan başlayarak, ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerinin üzerinde durularak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılacak, bu arada Türk dilindeki önemli edebi eserlerin de tanıtılmasına çalışılacaktır

ENG 101 İngilizce I (3,0) 3
Peyzaj Mimarlığına yönelik mesleki İngilizce öğretilecektir.

PM 106 Temel Sanat Eğitimi II (2,6) 4
Bu ders PLAS 101’in devamı niteliğindedir.

PM 107 Toprak Bilgisi (2,0) 2 
Toprak bitki ilişkileri, kumlu toprak, balçıklı toprak, killi toprak, bitki besin maddeleri, toprak suyu, toprak havası, topraktaki faydalı ve zararlı fauna, toprak sıcaklığı, toprak ıslahı, gübreleme konuları anlatılacaktır

PM 108 Perspektif (2,2) 3
Peyzaj tasarımlarının daha iyi anlatılabilmesi için değişik perspektif yöntemlerinin öğrenciye aktarılması ve daha etkili sunumların gerçekleştirilmesi.

PM 109 Meteoroloji Bilgisi (2,0) 2
Atmosferin yapısı, ısı ve sıcaklık, su buharı, nemlilik, yoğunlaşma, sis, bulut, yağış, buharlaşma, rüzgar, hava kütleleri ve cepheler, iklimlerin sınıflandırılması, mikro iklimler, Türkiye’nin iklimi, Thorntwaite göre bir yerin iklim tipinin belirlenmesi.

ENG 102 İngilizce II (3,0) 3
Peyzaj Mimarlığına yönelik mesleki İngilizce öğretilecektir.

PM 110 Mimarlık Tarihi (3,0) 3
“Batı kültürü” bağlamında Prehistorik devirden başlayarak Antik Yunan, Roma, Bizans, Romanesk, Gotik, Rönesans, Manyerizm, Barok, Rokoko, Aydınlanma, Endüstri Devrimi, Historisizm, Modern ve Modern sonrası dönemleri mimarlığı ve peyzaj. Dönemler arasındaki ilişkiler, etkileşim ve süreklilik. Mezopotamya kültürü. İslam Mimarlığı. Türk Mimarlığı. Anıtsal mimarlığın örnekleri. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı ilişkisi, bahçe ve peyzaj tasarım kavramları. Uzakdoğu kültürü ve bahçe. Çin bahçesi. Japon bahçesi. İlişkiler, etkileşim ve süreklilik

PM 111 Bitki Materyali (2,2) 3
İğne yapraklı ağaç ve çalı grubunu oluşturan açık tohumluların ( GYMNOSPERMEA ) özellikleri. Bu grup içerisinde yer alan bütün ağaç, ağaçcık ve çalı grubu süs bitkilerinin ekolojik ve toprak istekleri, yetişme ortamları ve doğal dağılım bölgeleri. Bu bitkilerin mimari ve estetik potansiyelleri. Bu bitkilerin ortaya koyduğu değişik peyzaj potansiyelleri, peyzaj düzenlemelerinde kullanıldıkları yerler ve kullanım özellikleri.

PM 201 Proje I (4,4) 6
Proje kavramı, ilk etüdler, avan proje, kesin proje, uygulama projeleri, perspektif, durum planı, kesitler, mal sahibi ile anket yapımı, projeye esas olan iklim, toprak ve ekolojik bilgiler, çevre sorunları, çevreyi değerlendirme, yeşil obje değerlendirmesi, tasarım ilkeleri, çevre tasarımında su kullanımı, su yüzeyleri, su yapıları, su gösterileri, çatı bahçeleri,taş ve kaya bahçeleri,proje çizim teknikleri, kırsal ve kentsel alan projeleri, çocuk bahçesi projeleri, kır evi projesi, villa projesi, otel, hastane, üniversite ve okul projeleri, site projeleri, tatil köyü projeleri, sahil düzenleme projeleri, milli parklar ve koruma alanları projeleri, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi ve şehir parkları projeleri ve diploma projesi şeklinde Proje I’den Proje VI’ya kadar konular yıllara göre genişletilerek sürdürülecektir.

PM 202 Peyzaj Mühendisliği (3,0) 3
Alan plastiği kavramı, tesviye çalışmaları, kazı ve dolgu, kazı-dolgu hesapları, sirkülasyon sistemi ve yollar, taşıt yolları, yaya ve bisiklet yolları, aydınlatma, peyzaj mühendisliğinde statik ve mekaniğin temel ilkeleri gibi konular ele alınacaktır.

PM 203 Röleve ve Ölçme Bilgisi (3,0) 3 
Kentsel ve kırsal mekanlarda arazinin ve plastik objelerin, mimari yapıların mevcut durumlarını belirlemek ve plana geçirmek.

PM 204 Peyzaj Mimarlığı Tarihi (3,0) 3
Mezopotamya kültürü. İslam Mimarlığı. Türk Mimarlığı. Anıtsal mimarlığın örnekleri. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı ilişkisi, bahçe ve peyzaj tasarım kavramları. Uzakdoğu kültürü ve bahçe. Çin bahçesi. Japon bahçesi. İlişkiler, etkileşim ve süreklilik.

PM 205 Bitki Materyalı II (2,2) 3
Geniş yapraklı ağaç ve çalı grubunu oluşturan kapalı tohumluların (ANGIOSPERMEA ) özellikleri, bu grup içerisinde yer alan bütün ağaç, ağaçcık ve çalı grubu süs bitkilerinin ekolojik ve toprak istekleri, yetişme ortamları ve doğal dağılım bölgeleri. Bu bitkilerin mimari ve estetik potansiyelleri. Bitkilerin boy, çap, biçim özellikleri ile yaprak, dal, çiçek ve meyve özellikleri. Bu bitkilerin ortaya koyduğu değişik peyzaj potansiyelleri, peyzaj düzenlemelerinde kullanıldıkları yerler ve kullanım özellikleri.

PM 206 Bilgisayar Destekli Tasarım I (2,2) 3 
AutoCAD, LandsCAD ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ve bu programların Peyzaj Mimarlığı tasarımında uygulaması yapılacaktır.

PM 207 Proje II (4,4) 6
Proje kavramı, ilk etüdler, avan proje, kesin proje, uygulama projeleri, perspektif, durum planı, kesitler, mal sahibi ile anket yapımı, projeye esas olan iklim, toprak ve ekolojik bilgiler, çevre sorunları, çevreyi değerlendirme, yeşil obje değerlendirmesi, tasarım ilkeleri, çevre tasarımında su kullanımı, su yüzeyleri, su yapıları, su gösterileri, çatı bahçeleri,taş ve kaya bahçeleri,proje çizim teknikleri, kırsal ve kentsel alan projeleri, çocuk bahçesi projeleri, kır evi projesi, villa projesi, otel, hastane, üniversite ve okul projeleri, site projeleri, tatil köyü projeleri, sahil düzenleme projeleri, milli parklar ve koruma alanları projeleri, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi ve şehir parkları projeleri ve diploma projesi şeklinde Proje I’den Proje VI’ya kadar konular yıllara göre genişletilerek sürdürülecektir.

PM 208 Sulama ve Drenaj (3,0) 3 
Açık ve yeşil alanlarda drenaj ve sulama konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak örnekler üzerinde irdelenecektir.

PM 209 Bilgisayar Destekli Tasarım II (2,2) 3
AutoCAD, LandsCAD ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ve bu programların Peyzaj Mimarlığı tasarımında uygulaması yapılacaktır.

PM 210 Bitki Materyalı III (2,2) 3
Süs bitkileri: Çalıların, sarılıcı-tırmanıcı, yer örtücü ve otsu bitkilerin ekolojik ve toprak istekleri, yetişme ortamı ve doğal dağılım bölgeleri. Süs bitkilerinin mimari ve estetik potansiyelleri. Bitkilerin boy, çap, biçim özellikleri ile yaprak, dal, çiçek ve meyve özellikleri. Süs bitkilerinin peyzaj düzenlemelerinde kullanıldığı yerler ve kullanım özellikleri.

PM 211 Fotoğrafçılık (2,2) 3

PM 212 Kent Planlama Tarihi (3,0) 3 
Geçmişten günümüze kadar olan iki bin yıllık süreç içinde ekonomik, sosyal ve mekansal özelliklere bağlı olarak kentlerin ve kent planlamasının gelişiminin anlatıldığı derste Avrupa ve Amerikan kentlerinden çeşitli örnekler verilmektedir.

PM 301 Proje III (4,4) 6
Proje kavramı, ilk etüdler, avan proje, kesin proje, uygulama projeleri, perspektif, durum planı, kesitler, mal sahibi ile anket yapımı, projeye esas olan iklim, toprak ve ekolojik bilgiler, çevre sorunları, çevreyi değerlendirme, yeşil obje değerlendirmesi, tasarım ilkeleri, çevre tasarımında su kullanımı, su yüzeyleri, su yapıları, su gösterileri, çatı bahçeleri,taş ve kaya bahçeleri,proje çizim teknikleri, kırsal ve kentsel alan projeleri, çocuk bahçesi projeleri, kır evi projesi, villa projesi, otel, hastane, üniversite ve okul projeleri, site projeleri, tatil köyü projeleri, sahil düzenleme projeleri, milli parklar ve koruma alanları projeleri, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi ve şehir parkları projeleri ve diploma projesi şeklinde Proje I’den Proje VI’ya kadar konular yıllara göre genişletilerek sürdürülecektir.

PM 302 Kentsel Peyzaj Planlama (3,0) 3 
Kent parkları, ana ve tali yollar ve bu yolların bitkilendirilmesi, alleler, sahil düzenlemeleri, kent koruları, yeşil kuşak, sanayi alanları, alışveriş merkezleri, yerleşim alanlarının düzenlenmesi, okullar,hastaneler, siteler, çocuk parkları, resmi kuruluşlar, kent içinden geçen otoyolların peyzaj planlamaları üzerinde durulacaktır.

PM 303 Peyzaj Konstrüksiyonu ve Yapı Materyali (3,0) 3
Kireç, çimento ve sıva harcı, zemin elemanları ve yüzey kaplamaları, drenaj elemanları, çevreleme, taş ve tuğla duvarlar, çatı, doğal materyaller, yapay materyaller, borular, sulama materyalleri anlatılacaktır.

PM 304 Bilgisayar Destekli Tasarım III (2,2) 3
AutoCAD, LandsCAD ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ve bu programların Peyzaj Mimarlığı tasarımında uygulaması yapılacaktır

PM 305 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I (2,0) 2 
Türk İnkılap Tarihi’ne girilerek, aksiyon evresi, savaş dönemi ve hedefleri, siyasi ve hukuk alanında yapılan eğitim, kültürel ve toplumsal yaşayışın düzenlenmesi anlatılacak; Türk inkılabının temel ilkeleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık bütünleyici Türk inkılabının evrensel değeri Atatürkçü Düşünce sistemi işlenecektir.

PM 306 Proje IV (4,4) 6
Proje kavramı, ilk etüdler, avan proje, kesin proje, uygulama projeleri, perspektif, durum planı, kesitler, mal sahibi ile anket yapımı, projeye esas olan iklim, toprak ve ekolojik bilgiler, çevre sorunları, çevreyi değerlendirme, yeşil obje değerlendirmesi, tasarım ilkeleri, çevre tasarımında su kullanımı, su yüzeyleri, su yapıları, su gösterileri, çatı bahçeleri,taş ve kaya bahçeleri,proje çizim teknikleri, kırsal ve kentsel alan projeleri, çocuk bahçesi projeleri, kır evi projesi, villa projesi, otel, hastane, üniversite ve okul projeleri, site projeleri, tatil köyü projeleri, sahil düzenleme projeleri, milli parklar ve koruma alanları projeleri, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi ve şehir parkları projeleri ve diploma projesi şeklinde Proje I’den Proje VI’ya kadar konular yıllara göre genişletilerek sürdürülecektir.

PM 307 İç Mekan Bahçe ve Sera Çiçekleri (3,0) 3
İç mekan ve bahçe bitkilerinin ekolojik farklılıkları, seranın ekolojik koşulları, bir yıllık ve çok yıllık çiçekler, mevsimlik çiçek üretimi ve peyzajda kullanılması, ışık, sıcaklık, su, toprak ve bitki besin maddesi istekleri anlatılacaktır ve iç mekan bitkilerinin sistematik tanıtımı yapılacaktır

PM 308 Kırsal Peyzaj Planlama (3,0) 3
Çevre yolları, otoyollar, kentler arası diğer ulaşım yollarının peyzaj planlaması, rekreasyon alanları, kent dışı korular ve orman alanların planlanması, milli parklar, tabiatı koruma alanları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, yol kenarı parkları, kent dışı rekreasyon merkezleri gibi konular anlatılacaktır.

PM 309 Peyzaj Uygulama Tekniği (3,0) 3 
Peyzaj Uygulama Tekniği dersinin esasını uygulama planları, detaylar, şartname,birim fiyatlar, sözleşme, uygulama çalışmaları ve hakedişler oluşturur.

PM 310 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi II (2,0) 2
Bu ders PM 305’in devamı niteliğindedir.

PM 401 Proje V (4,4) 6
Proje kavramı, ilk etüdler, avan proje, kesin proje, uygulama projeleri, perspektif, durum planı, kesitler, mal sahibi ile anket yapımı, projeye esas olan iklim, toprak ve ekolojik bilgiler, çevre sorunları, çevreyi değerlendirme, yeşil obje değerlendirmesi, tasarım ilkeleri, çevre tasarımında su kullanımı, su yüzeyleri, su yapıları, su gösterileri, çatı bahçeleri,taş ve kaya bahçeleri,proje çizim teknikleri, kırsal ve kentsel alan projeleri, çocuk bahçesi projeleri, kır evi projesi, villa projesi, otel, hastane, üniversite ve okul projeleri, site projeleri, tatil köyü projeleri, sahil düzenleme projeleri, milli parklar ve koruma alanları projeleri, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi ve şehir parkları projeleri ve diploma projesi şeklinde Proje I’den Proje VI’ya kadar konular yıllara göre genişletilerek sürdürülecektir.

PM 402 Çim ve Yer Örtücüler (3,0) 3 
Çim çeşitleri, çim yapma metodları, çim alanın bakımı ve sulanması, çim onarım teknikleri, yer örtücü, otsu bitkiler, yer örtücü çalılar, bodur bitkiler, erozyon önleme amaçlı yer örtücülerin kullanımı anlatılacaktır.

PM 403 Kent Planlama Kuramı ve Uygulamaları (2,2) 3 
İki bölümden oluşan dersin teorik kısmında, 20 yüzyılda Avrupa, Amerika ve Türkiye’deki kentleşme olgusu ve kent planlama pratikleri incelenmekte ve küreselleşmenin kentsel alanlardaki etkilerine değinilmektedir. Kentsel tasarım ilkelerinin ve Türkiye’deki planlama pratiğinden örneklerin verildiği ders kapsamı içinde uygulama projesi olarak, kent içinde seçilen bir alanda analiz ve sentez çalışmaları yaptırılmaktadır

PM 404 Fidan Yetiştirme Tekniği (3,0) 3 
Tohumla üretim, çelik ve aşı ile üretim, doku kültürü, fidanlık işletmeciliği, ekim, repikaj, yabancı otlarla fidanlıkta mücadele, söküm, taşıma, tüplü ve kaplı fidan üretimi, boylu fidan üretimi, seralarda üretim anlatılacaktır.

PM 405 Bitirme Projesi (4,4) 6 (Bkz.PM 201)
Mezuniyet proje konuları Fakülte danışmanlığında bireysel çalışmalara dayanmaktadır.

PM 406 İmar Hukuku (3,0) 3 
Belediyelerin temel ilkeleri, imar mevzuatı, İl yönetimi, belediye yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, mahalle, köy yönetimi, çevre kanunu, yatırımlarda çevresel etki değerlendirmesi anlatılacaktır.

PM 407 Konut Alanları Planlaması (2,2) 3
Kent içinde seçilen bir alanda, ulaşım, konut alanı düzenlemesi, yaya ve rekreasyon alanlarının tasarımına yönelik bir kentsel tasarım projesi uygulaması yapılmaktadır.

PM 408 Pazarlama-Sözleşme (3,0) 3
Proje takdimi, mesleki çevre ilişkileri, ilişki alanları, kuruluşları, proje ve inşaat aşamasında yasal bağlantılar anlatılacaktır.

ALAN SEÇMELİ DERSLER
PM 315 Tasarı Geometri (2,2) 3
İzdüşümlerin çeşitli çizim yöntemleri,Ortohographic çizimler,Geometrik formlar (prizma, pramid, coni, cilindr) ve onların izdüşümleri. Aksonometrik çizimleri: aksların kullanılması, açılım ve ölçüle, detayların gösterilmesi. İki kaçışlı nokta perspektif ilkeleri: bakış noktasının seçimi, kaçış noktaları ve ekranın ayarlanması, yüksekliklerin bulunması ve ufuk çizginin tespiti

PM 316 Peyzaj Ekolojisi (2,2) 3
Ekoloji ve peyzaj, klimatik faktörler, toprak faktörü, biyotik faktörler,insanların zararlı etkileri, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyasyon, gürültü, bitkilerin genel ekolojik istekleri, cansız çevrenin canlı çevre üzerindeki etkileri incelenecektir.

PM 317 İnsan ve çevre (2,2) 3
İnsanın çevre üzerine etkileri ve bu etkileri en aza indirme metodları, yapı dışı mekanlar ve bu alanlarda bozulan ortamları düzeltme,onarma gibi konular işlenecektir.

PM 318 Doğa Koruma ve Turizm (2,2) 3
Tabiatı koruma alanları, milli parklar, arkeolojik koruma alanları, sahil kıyı koruma ve doğal sit alanları, yaban hayatı ve turizm konuları işlenecektir.

PM 319 Peyzaj Bakım Tekniği (2,2) 3
Uygulaması tamamlanmış Peyzaj Projelerinin etkilerinin koruyarak geliştirilmesi amacıyla bir sonraki aşama olarak bakımları ile ilgili teknik ayrıntıların öğrencilere aktarılmasıdır.

PM 320 Çevresel Etki Değerlendirmesi (2,2) 3

PM 415 Mimari Temel Tasarım I (2,2) 3
‘Bauhaus’ eğitiminin ve ‘Gestalt’ psikolojisindeki gelişmelerin açıklanmasının ardından, görsel kavrama olanaklarımızın belirlenmesi ve görsel kavrama elemanlarının tasnifi yapılır. Ayrıca, öğrencileri üç boyutlu mimarlık tasarımına yönlendirebilmek için görsel kavramanın statik elemanları ayrıntıları ile ele alınır ve bu ayrıntıları ilgilendiren Gestalt kuramları anlatılır. Ders üç boyutlu mimarlık tasarımı hakkında oluşturulan bir sonuç ile tamamlanır. Ders, teori ve uygulama olarak iki bölüm halinde uygulanır.

PM 416 Mimari Temel Tasarım II (2,2) 3
Dersin konusu görsel kavramayı oluşturan dinamik görsel kavrama elemanlarının tanıtılmasıdır. Bu nedenle derse dinamik görsel kavaramın oluştuğu dördüncü ve beşinci boyutlar tanımlanarak başlanır. Daha sonra öğrenciyi beş boyutlu mimarlık tasarımına yönlendirebilmek amacı ile altı dinamik görsel kavrama elemanı ayrıntılarıyla ele alınır ve bu ayrıntıları ilgilendiren ‘Gestalt’ kuramları anlatılır. Ders teori ve uygulama olarak iki bölüm halinde uygulanır. Uygulamaların son altı haftasında mimari tasarıma yönelik iki ‘Temel Tasarım’ ödevi yaptırılır.

PM 417 Construction I-II (2,2) 3
İnceleme konuları genel olarak şunları içerir; yapı sahasının hazırlanması, yapı temelleri, zemin betonu ve döşemeleri, taş ve tuğla ile duvar oluşturulması, açıklıklar, betonarme döşemeler, merdivenler.

PM 418 Maket Tekniği (Model Making) (2,2) 3
Mimaride Üç boyutlu iletişimin önemi. Farklı ölçeklerdeki 2 boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması, maket yapımında kullanılan teknik aletler, malzemeler ve teknik hususlar. Maket stüdyosunda, çeşitli mimari tasarım ve detayların uygulamaları.

PM 419 İnce Yapı I-II (2,2) 3
Bu ders; gelişmiş yapı elemanları, detayları, özelliklerini ve yapı ekonomisini içermektedir. Uygulama projelerinde gerekli olan temel yapı detayları işlenmektedir.

PM 420 Mekan Bilgisi (2,2) 3
Peyzaj mimarlığında dış mekanın tanımı, dış mekan-insan ilişkisi, peyzaj planlama ilkeleri, teknikleri, doğal ve yapay elemanları ile dış mekanın tasarlanması ve tarihsel süreç içinden örneklerle incelenmesi.

PM 421 Peyzaj Bakım Tekniği (2,2) 3
Uygulaması tamamlanmış Peyzaj Projelerinin etkilerinin koruyarak geliştirilmesi amacıyla bir sonraki aşama olarak bakımları ile ilgili teknik ayrıntıların öğrencilere aktarılmasıdır.