Amaçlar ve Hedefler

Also available in: English

Amaçlar ve Hedefler
Peyzaj Mimarlığı lisans programı; yerleşim alanları, çevresi ve kültürel alanlardaki doğal varlıkların sürdürülebilirlik duyarlılığı içerisinde, açık mekanlardaki yaşam kalitesini geliştirerek insanın doğayla olan iletişimini sağlamak üzere kaliteli, sağlıklı ve güvenli mekanlar tasarlayabilen, gerekli beceri ve deneyimi kazanmış, donanımlı peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ekolojik ilişkileri ve kültürel değerleri koruyacak yollar ile insanlar ve diğer canlılar için yaşam ortamları oluşturmayı hedeflemektedir.

Programın amacının esas başarı ölçütünün eğitim süreci olduğu düşünülmektedir. Öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi eğitimde bire bir, karşılıklı diyalog içinde bir yaklaşımla sürdürülmesi, her öğrencinin özellikle tasarım ve planlama derslerinde öğretim üyeleriyle istenilen tüm konuları tartışması planlanmaktadır. Eğitim bilgi aktarmasının dışında sürekli araştırma yapmayı özendiren bir süreç içermektedir. Kitaplık çalışması ve dünya literatürünü takip etmek esas alınacaktır. Programın başarılı olmasına dair ölçüt; gerek kentsel gerekse kırsal alanlardaki Çevre Düzenleme ve Alan Planlama çalışmalarında bilgi ve beceri sahibi, toplumun bilinçlenmesine rehberlik eden özgün peyzaj mimarları yetiştirmek olacaktır.

İş Olanakları
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlar bina ölçeğinden kent, ülke ve bölge ölçeğine kadar her türlü peyzaj proje ve uygulamasında etkin rol alırlar. Peyzaj Mimarları, bina düzeyinde teras ve bina bahçeleri ile toplu konut bahçeleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, yaya alanları, meydanlar, kıyı alanları, değişik büyüklükteki parklar, botanik ve hayvanat bahçeleri, tema parkları, otoyol peyzaj tasarımları, açık hava rekreasyon alanları ile milli parklar gibi değişik ölçeklerdeki kentsel ve kırsal açık alanların planlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında yer alırlar.

Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanaklarına sahiptirler. Kamu sektöründe çalışan peyzaj mimarları genellikle Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım, Orman ve Çevre, Turizm ve Kültür Bakanlıkları ile valilikler ve belediyelerde görev yapabilirler. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlar özel sektörde çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. Peyzaj Mimarlığı büroları, fidanlıklar, kent mobilyaları ile uğraşan firmalar, mimarlık ve planlama büroları, çevre düzenleme konularında çalışan inşaat firmalarında peyzaj mimarı olarak görev alabilirler. Mezunlarımız ayrıca serbest peyzaj mimarı olarak da çalışabilirler.

Bölüm Olanakları
Mimarlık Fakültesi içerisinde “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” olarak yer almaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, peyzaj mimarlığı mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, derslerde ve stajlarda uygulamaları yapılmaktadır. Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuarı 72 m² alana sahiptir. Temel Tasarım Stüdyosu 6×72 m² + 6×36 m²alana sahiptir. 100 bin’i aşkın fidan ve ağaç ile yeşil bir vaha görünümündeki kampüste ulaşım (kampus içi ve kampus-Lefkoşa-kampüs) 70’i aşan araç ile ve hiçbir ücret ödemeden sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversite kampüsü içerisinde yer alan ve 24 saat hizmet sunanBüyük kütüphane 15,000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş olup, 500,000 adet açık raf sisteminde kitap kapasitesine sahiptir. 50,000’den fazla elektronik dergi, 6500 DVD, 17 film izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalışma odası, 1000 kişilik 4 amfitiyaro, 350 kişilik Tiyatro sahnesi, 600 kişilik kafeterya ve 600 kişilik çalışma masasıyla dünya standartlarında bir kültür ve bilgi erişim merkezi özelliği taşımaktadır. Tüm bunlara ek olarak Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda kapasitelerine sahip 6’sı kız yurdu, 6’sı erkek yurdu olmak üzere 12 blokluk yapı düzeni içerisinde Yurtlar mevcuttur. Yurtlar imkanlarına göre Ekonomik Yurt, Standart Yurt ve Lüks Yurt şeklinde düzenlenmiştir.enlenmiştir.