Yük. Mimar Hasan ALTAN

Also available in: English, العربية

Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi’nde orta eğitimini görmüş ve 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mimar olarak mezun olmuştur. Mesleki öğrenimine Wolverhampton University Güzel Sanatlar Bölümü’nde iç mimarlık eğitimi alarak ‘İç mimar’ unvanı almış ve ‘19. – 20. yy mimarlık geçiş ve gelişim sürecindeki mimarlık tarihinin günümüz mimarlar için önemi’ adlı tezi ve üniversite bünyesindeki yüksek lisans proje sergisine katılımı ile yüksek lisansını 2007 yılında tamamlamıştır.

2007-2010 yılları arasında Nottingham Trent University’si Mimarlık ve Bina İklimlendirilmesi Bölümü’nde ‘Sürdürülebilir otel tarımı ve çevresel yeşil standartlarının belirlenmesi’ konusunda doktora çalışmalarını uzaktan eğitim sistemi ile sürdürmüştür. Ayni süre içerisinde Girne Amerikan Üniversitesi, İç mimarlık fakültesi’ nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2010-2018 akademik yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç mimarlık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, tasarım stüdyosu ve iç mimarlık kuramları ve iç mimaride koruma, tarih ve kuram derslerini vermektedir.

Lefkoşa Büyük Han ile ilgili çeşitli araştırmaları da bulunan Altan, ‘Tarihsel Süreçten Günümüze Büyük Han Ve Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Sosyokültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında Mekân İşlevlendirilmesi’ isimli makalesi uluslararası bir dergide yayınlanmıştır. 5. Uluslararası iç mimarlık sempozyumunda ‘GELENEKSEL KIBRIS MOTİFLERİNİN ÇAĞDAŞ İÇ MEKÂN SÜSLEMESİNDEKİ YERİ: YENİ VE YENİDEN’ isimli bildirisini, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sunmuştur ve çalışması yayınlanmıştır. ‘Geleneksel Kıbrıs Motiflerinin Çağdaş İç Mekân Süslemesindeki Yeri: Yeni Ve Yeniden’ isimli bildirisini İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sunmuştur ve ‘İç Mekân ve Süsleme Kuramları’ konusunda şu an aktif olarak çalışmaktadır ve bu konu ile ilgili eğitimini devam ettirmektedir.

Eğitmenlik görevinin yanı sıra aktif olarak profesyonel mimarlık ve içmimarlık yapmaktadır. Konut, otel, müze, kamu binası, hastane, anıt ve benzeri birçok tip projeyi mezuniyetinden bu yana tasarlayarak mesleki deneyim kazanmıştır. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler destekli kültürel mirasları koruma projesi bünyesindeki Panagia Kilisesi (Demirhan) ve Agios Nikolaos Kilisesi (Yayla), röleve-restorasyon projelerini hazırlamış, Lambusa Manastırı’nın röleve çalışmalarında yer almıştır. Mesleki tecrübelerini eğitmenlik kariyerine de aktararak, akademide güncel, yapıcı, yaratıcı ve uygulanabilir çözüm önerilerini öğrencileri ile paylaşmaktadır.