Yük. İç Mimar Ayşegül Yurtyapan SALIMI

Also available in: English, العربية

Ayşegül Yurtyapan Salimi 1984 Ankara/Türkiye doğumlu M.A İçmimar ve Çevre Tasarımcısıdır. İlk ve orta öğretimini Danimarka’da tamamlamış, 1997 yılında başlamış olduğu Ankara Atatürk Lisesinden mezuniyetinden sonra, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Mesleğini Ankara’da serbest içmimar olarak çeşitli mimari ofislerde çalışarak ve şantiye uygulamaları ile sürdürdü. İstanbul ve İzmir’de tamamlamış olduğu projelerde vardır.

2010 yılında Kıbrıs’a gelmiştir ve akademik kariyeri üzerine yoğunlaşmak için Yakın Doğu Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Burslu olarak master eğitimine devam ederken aynı zamanda asistan hoca olarak görev yapmıştır. Master uzmanlığını İçmimarlık tarihi ve Bauhaus döneminin geçmişten günümüze etkileri üzerine yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır.

Öğretim görevlisi olarak, İçmimarlık bölümünde yoğunlukla İçmimarlık Temel Tasarım derslerinde birinci sınıflarla Tasarım öğeleri, renk, doku, mekan algısı ve mekana yönelik çalışmalar yapmaktadır. İçmimarlık Stüdyo Derslerinin yanı sıra Detay dersleri de vermektedir. Akademik ilgi alanları; Mimarlık tarihi, özellikle 1930-2000 tarihleri arası Avrupa ve Türkiye Cumhuriyet Dönemi mimarisi, Temel Tasarım ve mekân analizleri, Tasarımda ışık ve su öğelerinin kullanımı. Ulusal konferans ve Kongrelerde sunulmuş bildirileri ve yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. Mimarlık Tarihi üzerine doktora eğitimine devam etmekte ve full-time öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesidir.