Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY

Also available in: English, العربية

1977 yılında Kıbrıs’ta doğdu. İlkokul eğitiminden sonra ortaokul ve lise öğrenimini 1994 yılında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılından itibaren peyzaj mimarı olarak farklı kurumlarda peyzaj proje danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermiştir. ‘Gazimağusa’ da Çevreci Vatandaşlık Potansiyelinin Ölçülmesi’ (Measuring the Potential for Ecological Citizenship among Famagusta Residents) başlıklı doktora tezini Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2015 yılında tamamlayarak doktor unvanı almıştır. Mart 2016 tarihinde ise Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Buket Asilsoy, 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda peyzaj proje (konut bahçesi, kamusal yeşil alanlar ve toplu konut yeşil alanları vs), kentsel peyzaj planlama, peyzaj mimarlığı tarihi ile kent planlama tarihi konularında dersler vermektedir. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde makaleleri, uluslararası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda yayınlanmış bildiri ve sunumları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-2016 and 2016-2018 çalışma dönemlerinde, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası başkanıdır.