Doç. Dr. Turgay SALİHOĞLU

Also available in: English, العربية

6 Haziran 1959 yılında Baf kazasının Pelatusa (Karaağaç) köyünde doğdu. İlk okul eğtimini Kumsal İlkokulunda, orta eğtimini Şht. Hüseyin Ruso orta okulunda, lise eğtimini ise Lefkoşa Türk lisesinde tamamlamıştır. 1984 yılında ise Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden mimar ünvanı ile mezun olmuştur.

Mezuniyetinden sonra özel büroda ve kendi bürosunda çalışmış, ancak akademik ilgisi nedeniyle 1992 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik bürosunda çalışmaya başlamış ve ayni, zamanda Mimarlık Fakültesinde asistan olarak da görev almıştır.

1996 Yılında “KKTC’de Orta Mesarya Ovası ile Karpaz Yarımadası’ nda 1950 Yılı öncesi Konutlardaki İklimsel Özelliklerin Kullanışı Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi ile YDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalından Yüksek lisansını almıştır. Doktora eğitimine aynı Fakültede devametmiş ve 2002 Yılında “KKTC’ de Kırsal Alan Yerleşimlerine Dayalı Konut Üretimi İçin Bir Model” tezi ile YDÜ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalınan Doktora ünvanını almıştır. 2004 Yılında Yardımcı Doçentliğe yükseltilmiştir.

Akademik çalışmalarda içinde çeşitli Ulusal kongrelerde beş adet bildiri ve Uluslararası kongrelerde altı adet bildiri sunmuş olup, bu bildiriler kongre proceedinglerinde yayınlanmıştır.

Bilimsel araştırmalarına, KKTC Eitim Bakanlığının desteklediği “Kıbrıs’ta geleneksel konut mimarisinde yapı fiziği açısından yapı malzemelerinin ölçümlendirilerek değerlendirilmesi” projesi ile deavam etmiştir. Söz konusu proje sonuçları derlenmiş olup, kısa bir sürede bilimsel dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.

Dr.Salihoğlu, kendi Lisanüstü tez çalışmalarını da içeren 2006 Yılında “Kıbrıs Adasında Konut” adlı kitabı yayınlanmıştır. Kitap yayın tarihine kadar yapılan Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihsel ve güncel konutları, tarihsel süreçler içerisinde incelenmiştir.

YDÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde, Kırsal Alan Konutları, ve İmar Hukuğu, İç Mimarlık Bölümünde ise, Yapı Malzeme Bilgisi, Detaylandırma Stüdyosu ve Ürün Detaylandırma derslerini vermektedir.