Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI

Also available in: English, العربية

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde orta öğrenimini tamamlamış ve 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mimar olarak mezun olmuştur. Mesleki öğrenimine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde devam ederek, 1996 yılında Lefkoşa, Selimiye Bölgesi’nde Mimari Ögelerin Oluşumunda Tarihi ve Coğrafi Etmenler’ adlı teziyle yüksek lisansını, 2004 yılında ‘Mimarın Formasyonunda Formel Eğitimin Yeri’ adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

İstanbul’da Prof. Dr. Atilla Yücel ve Y. Mimar Ayşe Orbay’la birlikte, mimari tasarım ve uygulama projelerinde çalışarak mesleki deneyim kazanmıştır.

2003-2006 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Doktor öğretim görevlisi ve İç Mimarlık Bölüm başkanı olarak çalışmıştır.

2006-2007 akademik yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmış ve kuram dersleri vermiştir.

Mart 2014te İç Mimarlık Bölüm Başkanı ve İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmış ve Ocak 2015te yardımcı doçent unvanını almıştır.

İdeoloji ve planlama, kültür ve mekan ve mimarlık eğitimi konularında akademik çalışmalarını yürütmektedir.