Bölüm Kuralları

Also available in: English

 1. Öğrencilerin kayıt işlemleri yapılırken, üniversitenin lisans eğitim-öğretim esaslarına ilişkin yönetmeliğine (italik olarak aşağıda belirtilen) harfiyen uyulacak ve öğrencilerin genel not ortalamaları (CGPA) göz önünde bulundurulacaktır.
 2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde ve zamanında bitirebilmeleri için her dönemin sonunda not ortalamalarının en az 2.00 olması, ayrıca aldıkları derslerden de DD ve üstünde not almaları beklenir.

  Lisans öğrencilerinin Üniversitede öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları dönemlerin sonu itibariyle aşağıda belirtilen “En az genel not ortalamaları”na sahip olmaları gerekir.

  Dördüncü dönem sonu – (76 kredi) – 1.50
  Beşinci dönem sonu – (94 kredi) – 1.60
  Altıncı dönem sonu – (112 kredi) – 1.70
  Yedinci dönem sonu – (130 kredi) – 1.80
  Sekizinci ve daha sonraki dönemler – (149 Kredi) – 2.00

  Öğrenci, CGPA notu 1.0’ın altında olanlar 2-DD tekrarı, CGPA notu 1.0’ın üzerinde olup da ilgili dönem ortalamasının altında kalıyorsa, 1-DD tekrarı yapacaktır. Öğrencinin 3-FF’i var ise diğer notların 2‘si DD olsa bile tekrar yapmayacaklardır.

  Not: Öğrencinin 3 tane FF notu varsa ve bunları tekrar alacaksa DD tekrarı yapılmaz. Ders programında olabilecek çakışmalarda dolayı öğrenci tüm FF derslerini alamayacaksa, öğrenci danışman hocası tarafından genel not ortalamasını yükseltmek üzere DD tekrarı almaya yönlendirilir.

 3. Genel not ortalaması (CGPA) hesaplanırken öğrencinin aldığı FF notları da hesaplamaya dâhil edilir. İnşaat Mühendisliği Türkçe Lisans programında eğitim alan transfer öğrencilerin sayılan derslerinin notları ortalama hesaplanmasına dâhil edilir.
 4. Öğrencinin FF aldığı bir derse bir sonraki dönem tekrar kayıt yapması öncelikli ve zorunludur. Ancak, çakışma veya dönem içerisinde ders açılmadığı takdirde FF aldığı derse kaydı sadece bir dönemliğine ertelenebilinir.
 5. Dönem not ortalaması (GPA) ≥ 3.00 olan öğrenci bu ortalamayı takip eden dönemde bir fazla ders alarak toplamda en fazla 6 derse kayıt yapabilir. Böyle dönemlerde öğrencinin aldığı teknik olmayan seçmeli ders (NTE), öğrencinin aldığı 6 derse eklenemez.
 6. Öğrenci kayıtları sırasında kesinlikle ders önkoşullarına (Zincir/ Prerequisite Course List) uyulacaktır.
 7. Genel not ortalaması (CGPA) ≥ 1.90 olan ve mezuniyete kalan ders sayısı en fazla 10 olan öğrencilerin, Güz-Bahar veya Bahar-Yaz dönemlerindeki ders dağılımları aşağıdaki gibi uygulanabilir:
 8. Kalan Ders Sayısı Bölünme Şekli
  7 7
  8 7+1
  9 7+2
  10 7+3

  Not 1: Bunlara AİİT 101 eklenebilir.

  Not 2: Bu durumdaki öğrenciler aşağıdaki dersleri birlikte alabileceklerdir.

  1. CE372 – CE471 – CE472
  2. CE382 – CE481 – CE486 – CE498
  3. CE381 – CE484
  4. CE381 – CE382

 9. Mezuniyetine 7 dersin altında kalan ve genel not ortalaması (CGPA) ≥1.90 olan öğrenciler en çok 2 ders yükseltme alarak toplamda 7 derse (önkoşula bakılmaksızın) kayıt yapabilirler.
 10. Mezuniyetine 7 dersin altında kalan ve genel not ortalaması (CGPA) <1.90 olan öğrenciler önkoşul aranmaksızın en çok 6 derse kadar kayıt yapabilirler.
 11. Öğrencinin yükseltmek için alacağı ders mutlaka dönem içerisinde açılmış olmalıdır.
 12. Öğrenciler (daha önce almış veya almamış olsun) herhangi bir dönemde açılmayan derse kayıt yapamazlar. İstisnai durumlarda öğrenciler dersin hocasının ve bölüm kurulunun onayı ile Mimarlık veya Mühendislik fakültelerinden derse eşdeğer dersi alabilirler.
 13. Bir öğrenci yaz okulunda en fazla 3 ders alabilir.
 14. Kopya Ceza Uygulaması:
 15. I. Ara sınavlarda kopya yaparken ve/veya kopyaya teşebbüs ederken yakalanan öğrenci ilgili sınavdan sıfır almış olur.
  II. Final sınavlarında kopya yaparken yakalanan öğrenci, ilgili dersten “FF” almış olur. Bu durumda, öğrenci bu sınavın bütünlemesine katılamaz.
  III. Bir öğrenci iki kez kopyadan yakalanırsa üniversite disiplin kuruluna sevk edilecektir.

 16. Vize sınavını geçerli bir mazeret ile kaçıran öğrenciler dönem sonunda final sınavlarını takiben yapılacak Telafi (Make-Up) sınavlarına katılabileceklerdir. Telafi sınavının telafisi yapılmayacaktır.
 17. Dönem sonunda yapılacak olan Bütünleme (Re-sit) sınavlarına aşağıdaki öğrenciler katılabilir:
 18. I. Ders notu FF olan öğrenciler,
  II. Final sınavını geçerli bir mazeretle kaçıran öğrenciler
  III. Dönem not ortalaması (GPA) <2.00 olup geçtiği dersin notunu (DD veya DC) yükseltmek için tekrar sınava girecek olan öğrenciler

  Not 1: Bütünleme notu dersin final notu yerine geçerek değerlendirmeye alınır.

  Not 2: Bütünleme sınavının telafisi yoktur.

  Not 3: Bütünlemede öğrenci tarafından alınacak not (bir önceki nottan düşük olsa dahi) geçerli olacaktır.

 19. Bir öğrenci mezuniyet durumunda ise ve mezuniyet telafi sınavı (graduation make-up exam) aldığı takdirde genel not ortalaması (CGPA) 2.00 olabilecekse maksimum üç (3) mezuniyet telafi sınavı alabilecektir. 8 yılını tamamlamış veya daha uzun süre bölümde kayıtlı olan öğrenciler, mezuniyet aşamasına yaklaştıklarında daha detaylı yönlendirme almak için kayıt danışmanlarını görmelidirler.
 20. Öğrencilerin daha önce FF aldığı derslere kayıt zorunluluğu vardır. Bu derslere kayıt yapmayı mezuniyete kadar erteleyip Mezuniyet Telafi Sınavı (Graduation Make-up) talep edemezler (Kural No:3’e göre kayıt yapılmalıdır). Ancak, öğrencinin mezuniyete kalan son döneminde aldığı bir dersten FF alması veya önceden FF aldığı dersin gerekli dönemlerde açılmaması durumunda öğrenci bu derslerden Mezuniyet Telafi Sınavı (Graduation Make-up) alma hakkı kazanır.