Laboratuvar Profilleri

LABORATUVAR PROFİLİ
Laboratuvar İsmi: İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Mustafa TÜRK
İlgili Bölüm: İnşaat Mühendisliği
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi
Yapılan Testler
Yapı ve Malzeme Testleri
Hidrolic ve Su Kanalı Testleri
Zemin Mekaniği Testleri
Kullanılan Cihazlar
Hidrolic Su Kanalı ve Cihazları
Basınç ve Eğilme Test Cihazları
Çelik Çekme ve Malzeme Cihazları
Kullanılan Yazılımlar
Utest Test Cihazları Yazılımı