Misyon, Vizyon ve İş Olanakları

Also available in: English

Misyonumuz
İnşaat mühendisliği mesleği insanlık tarihinin başlangıcından beri insan yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İnşaat mühendisliği programı; her türlü bina, baraj, havalimanı, köprü, yol, kıyı limanı, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili eğitim ve araştırma konularını kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak temel misyonumuz; öğrencilerimizle, akademik birikimimiz ve profesyonel tecrübelerimizi paylaşmak, mühendislik problemlerini çözmede analitik çözümleme yeteneklerini geliştirmek, yüksek nitelikli projeleri gerçeğe dönüştürmek, ve bu adımlar vasıtasıyla çevreye ve etik değerlere duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Temel vizyonumuz; lisans düzeyinde yüksek nitelikli, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir. Yüksek lisans düzeyinde verilen eğitim ve özendirilen özgün araştırmalar ile de bilime, insanlığa, toplumsal refaha ve sektöre liderlik vasfı taşıyan insanlar kazandırmaktır.

İş Olanakları
Mezunlarımız, İnşaat Mühendisliğinin tüm dallarında devlet kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde dünyanın dörtbir tarafında iş bulabilme olanağına sahiptirler. Mezun öğrencilerimiz, endüstriyel binalar, baraj, havalimanı, köprü, yol, tünel, kanalizasyon vb. yapıların planlanması, projelendirilmesi, inşaası ve denetiminde, gerek yönetim, gerekse inşaat alanlarında iş olanağına sahiptirler.