İnşaat Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Amaç
İnşaat mühendisliği, kuruluş tarihinin başlangıcından beri insan yaşamının önemli bir parçası olmuştur. İnşaat mühendisliğinin kapsadığı konular: binaların, köprülerin, tünellerin, ulaşım etkinliklerinin ve toplumun sağlık, refah, emniyet, çalışma olanakları ve memnuniyeti bakımından gerekli diğer oluşumların ve doğal kaynakların çevresel kontrolü ve kullanımı konularını kapsamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak temel prensiplerimiz, akademik bilgi ve profesyonel tecrübelerimizi öğrencilerimizle paylaşmak ve etik değerlere de mutlak bağlılıkla, öğrencilerimizi, bu disiplinin çözümünü gerektirdiği mühendislik problemlerini, analitik çözümleme yeteneklerini de etkili şekilde kullanarak çözebilmeleri ve hızlı, etkili kararlar verebilmeleri için gerekli yetenek ve bilgi ile donatmaktır.

Hedef
Mezunlar, kendi meslekleri ile ilgili olarak inşaat mühendisliği programının temel alanlarında işe yerleşir, %10’u kendi işi olmak üzere, %75’i özel sektörde, %25’i ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe girer. Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak, mezunların %10’u uluslararası veya ortaklı projelerde etkin görev alır. Mezunlar, çalışmakta oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselirler, %20’si şef, müdür ve benzeri bir pozisyonda yer alır. Mezunların %15’i, araştırma geliştirme kültürünü kazanmak ve yaygınlaştırmak üzere kendi alanında ya da diğer alanlarda lisans üstü eğitime devam eder. Mesleki faaliyetlerini insanlığa hizmet ve toplum refahını yükseltme yönünde daha etkin kılabilmek ve geliştirmek için afet konularında çalışır ve faaliyetlerini meslek odasının bir üyesi olarak devam eder. İnşaat Mühendisliği Mezunları, özel veya kamu sektöründe her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi, vb. gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi alanlarında çalışma olanağı bulurlar. Sonuç olarak program çıktılarını göz önünde bulundurarak çözümlere ulaşmaktadır.

Bu bağlamda, 47 dersten oluşan İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’nın %30’si alana uygun temel derslere, %57’ü alana uygun eğitime, %13’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü