İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi

Also available in: English

1992/93 Eğitim Öğretim yılında İnşaat Mühendisliği İngilizce Programda eğitime başlandı. 25 Mart 2013 tarihinde Türkçe İnşaat Mühendisliği Bölümü açıldı.

Halen (2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle) bu iki program 33 ülkeden 1287 öğrenci bulunmaktadır. Türkçe ve İngilizce İnşaat Lisans programının yanında, 17’si doktora 109’u yüksek lisans olmak üzere 126 öğrenci de yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmektedirler.

2017/2018 tarihinde ise Çevre Mühendisliği İngilizce Bölümümüzde tüm hazırlıkların ardından ve alınan izinlerin sonrasında yeni dönemde eğitim yapılabilecektir.

Son olarak, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bu 3 bölümün yeni bir fakülteye dönüştürlme çalışmaları yerine getirilmiştir.

30 Nisan’dan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi yeni bir fakülteye kavuşmuş, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 17. Fakülte olarak hayata geçmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ
Dekan