Program Yeterlikleri

Program Yeterlikleri (Çıktıları)
1 Alanıyla ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları kavrayabilme
2 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
3 Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
4 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
5 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilme
6 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
7 Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve uygulayabilme
8 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilme, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme
9 Dış görünüm ve kişisel bakım ile topluma örnek olabilme
10 Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilme
11 Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilme
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme
13 Alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirerek değerlendirip geliştirebilme
14 Alanıyla ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alabilme
15 Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilme
16 Mesleki çalışmalarında kendi başarısını değerlendirebilme
17 Saç bakımı ve yapımını temel düzeyde kavrayabilme
18 Cilt bakımını temel düzeyde kavrayabilme ve uygulayabilme

 

Alan Yeterlikleri
1 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 4. Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
2 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 5. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 3. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir,  geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
4 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 1.Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 3. Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
6 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 4. Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
7 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 2. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 6. Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
9 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 1. Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
10 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 5. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
11 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 1.  Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
12 BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 4. Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
13 BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 1. Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
14 BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 2. Alanındaki yasal düzenlemeler,  mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
15 BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 3. Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
16 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 2. Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder,  akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
17 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 2. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
18 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 3. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
19 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1. Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
20 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)  2. Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli  şekillerde sunar.
21 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)  4. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel  Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
23 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1. Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık,  güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
24 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 2. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
25 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)  3. Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
26 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 4. Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
27 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 5. Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
28 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 6. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
29 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 7. İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.