Kayıt, Kabul ve Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, güzellik salonlarında, bayan ve erkek kuaför salonlarında, televizyon, sinema ve tiyatro sektöründe, kozmetik sektöründe ve spa merkezlerinde görev alabilirler. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda; ara sınav, final sınavı, ödev, alıştırma, proje, uygulama gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, aşağıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

PUAN DÖNEM DERS NOTU KATSAYISI
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) ÖSYM sınavı ile
b) Meslek Liselerinin Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş ile programımıza kayıt yaptırabilirler.