Dersler

BİRİNCİ YIL

1. DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı T U Ders Saati Kredi Z/S AKTS
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Z 2
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z 2
İNG 101 İngilizce I 3 0 3 3 Z 5
İİB 104 İşletme Yönetimi 3 0 3 3 Z 5
SBG 109 Saç Bakımı ve Yapımı I 2 1 3 3 Z 4
SBG 101 Temel Makyaj 2 2 4 3 Z 4
SBG 104 Mesleki Anatomi ve Fizyoloji 2 0 2 2 Z 3
SBG 105 Cilt Bakımı Uygulamaları I 2 1 3 3 Z 4
TUR 221 Diksiyon ve Hitabet 3 0 3 3 Z 5
TOPLAM     24 24   34

II. DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı T U Ders Saati Kredi Z/S AKTS
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2 Z 2
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z 2
İNG 102 İngilizce II 3 0 3 3 Z 5
İLF 306 Kişilerarası İletişim 3 0 3 3 Z 5
SBG 107 Kozmetik Ürün Terminolojisi 2 1 3 3 Z 4
SBG 118 El, Ayak ve Tırnak Bakımı 2 2 4 3 Z 4
SBG 106 Cilt Bakımı Uygulamaları II 1 2 3 2 Z 4
SBG 120 Saç Bakımı ve Yapımı II 2 1 3 3 Z 4
TOPLAM     22 21   30

İKİNCİ YIL

III. DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı T U Ders Saati Kredi Z/S AKTS
SBG 205 Sahne ve Objektif Makyajı 1 2 3 2 Z 3
SBG 207 Mesleki Yabancı Dil 3 0 3 3 Z 3
SBG 209 Mesleki Uygulama I 1 3 4 3 Z 3
SBG 201 Hijyen 2 0 2 2 Z 2
SBG 213 Vücut Bakımı Uygulamaları I 1 3 4 3 Z 4
SBG 215 Lazer-Epilasyon-Depilasyon 1 2 3 2 Z 5
SBG 217 Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları I 2 2 4 3 Z 4
SBG 229 Zorunlu Yaz Stajı I           4
TOPLAM     24 18   28

IV. DÖNEM

Ders Kodu Ders Adı T U Ders Saati Kredi Z/S AKTS
SBG 210 Mesleki Uygulama II 1 3 4 3 Z 4
SBG 214 Vücut Bakımı Uygulamaları II 2 1 3 3 Z 4
SBG 202 Mesleki Masaj 1 1 2 2 Z 5
SBG 226 Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları II 2 2 4 3 Z 4
SBG 208 Mezuniyet Projesi 1 3 4 3 Z 3
SBG 227 Bilgisayarda Saç ve Makyaj 2 0 2 2 Z 2
SBG 211 Mesleki Uygulama III 1 1 2 2 Z 2
SBG 230 Zorunlu Yaz Stajı II           4
TOPLAM     21 18   28

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

TUR 101 Türk Dili I (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNG 101 İngilizce I (3-0-3)
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş iNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. iNG 101 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.

İİB 104 İşletme Yönetimi (3-0-3)
Bu ders temel olarak yönetim işlevlerine odaklanmıştır. Günümüzde dört adet yönetim işlevinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlar: planlama, organizasyon, liderlik ve kontroldür. Temel olarak planlama hedeflerin belirlenmesini ve stratejinin oluşturulmasını; örgütleme hangi işlerin yapılacağının, bunların kimler tarafından yerine getirileceğinin, kimin kime raporlayacağının belirlenmesini; yöneltme çalışanların motive edilmesini ve faaliyetlerinin yöneltilmesini ve son olarak kontrol işletme faaliyetlerinin izlenmesini kapsar. Bu dersi alan öğrenciler yönetim sürecinin temel kavramları ve bunların pratikteki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar.

SBG 109 Saç Bakımı ve Yapımı I (2-1-3)
Saçın yapısı, saçın kimyasal yapısı, saçın bölümleri, kıl folikülün beş ana bileşeni, kılın yapısı, saç ve saçlı deri, saçın büyüme evresi, saçlı deri hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, viral hastalıklar, pigmentasyon bozuklukları, saç ayırma, saça form verme gibi daha çok teorik bilgiler işlenmektedir.

SBG 101 Temel Makyaj (2-2-4) Yüz anatomisi, renk bilgisi, ışık bilgisi, kamuflaj makyaj, aydınlatma ve gölgelendirme ile düzeltici makyaj, doğal güzellik makyajı, özel günler için makyaj, olgun makyajı ve porselen makyajı konularının teorik ve uygulamalı olarak eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.

SBG 104 Mesleki Anatomi ve Fizyoloji (2-0-2)
İnsan anatomisi ve fizyolojisine ait sistemleri tanıma ve analiz etmek ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SBG 105 Cilt Bakımı Uygulamaları I (2-1-3) Bu derste cildin yapısal özellikleri, cilt hastalıkları, deri ve eklerinin sağlığı ve korunması, cildi inceleme yöntemleri incelenir. Cilt bakımında kullanılan elektro estetik cihazlar değerlendirilir. Güncel cilt temizliği ve bakım yöntemleri incelenerek, uygulamalar yapılır.

TUR 221 Diksiyon ve Hitabet (3-0-3)
Bu derste öğrencilerin özellikle günlük hayatın içinde karşılaştıkları öz güvene de bağlı konuşma ve ifade yetersizliklerinin giderilmesi, kendilerini anlatabilmenin ve hitabet etkilerinin artırılabilmesinin yollarının öğretilebilmesi amaçlanmaktadır.

II.YARIYIL

AİT 102 atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

TUR 102 Türk Dili II (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNG 102 İngilizce II (3-0-3)
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.

İLF 306 Kişilerarası İletişim (3-0-3)
Kitle İletişimi yanında kişilerarası iletişim de de toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Aslında etkili iletişimin meslekler ötesi her bireyin ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı meslekler insanlarla yüzyüze iletişim kurmayı ötekilere göre daha fazla gerektiriyor. Halkla ilişkiler uzmanlığı da bu mesleklerden biridir. Bu derste, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizliğin sebepleri ve giderilme yolları, algılama süreci, kişinin kendini sunumu, beden dili ve empati gibi konular ele alınmaktadır.

SBG 107 Kozmetik Ürün Terminolojisi (2-1-3)
Bilim ve teknolojinin tüketici ihtiyacını karşılamaya yönelik ortaya koyduğu kozmetik ve kozmesotik ürünlerin, yararları ve zararları İhtiyaçlar doğrultusunda kozmetik ürün seçebilme.

SBG 118 El, Ayak ve tırnak Bakımı (2-2-4)
Bu ders; el, ayak ve tırnak anatomisi, güncel estetik ve medikal bakımların teknik ve uygulamalı prensiplerini içerir.

SBG 106 Cilt Bakımı Uygulamaları II (1-2-3)
Bu derste cildin yapısal özellikleri, cilt hastalıkları, deri ve eklerinin sağlığı ve korunması, cildi inceleme yöntemleri incelenir. Cilt bakımında kullanılan elektro estetik cihazlar değerlendirilir. Güncel cilt temizliği ve bakım yöntemleri incelenerek, ileri uygulamalar yapılır.

SBG 120 Saç Yapımı ve Bakımı II (2-1-3)
Fön, maşa-vak-rasta, papiyot-mizampli, permanant-defrize, röfle-meç, saç örme ve topuz teknikleri, saç ekleme, saç rengini açma ve saç boyama teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Çeşitli yöntem ve tekniklerle saç şekillendirme ve renklendirme yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

III. YARIYIL

SBG 205 Sahne ve Objektif Makyajı (1-2-3)
1.Işıklandırma makyajı, 2. Fantastik makyaj, 3. Tiyatro makyajı konularını içermektedir.

SBG 207 Mesleki Yabancı Dil (3-0-3)
Kuaförlük, makyaj, masaj ve el ayak bakımı ile ilgili teknik terimler, kavramlar ve metinlerin Türkçe-İngilizce anlamları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Mesleğin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SBG 209 Mesleki Uygulama I (1-3-4)
Girişimcilik kavramı ve özellikleri; İşletme kavramı ve İşletmecilik, İşletmecilik ve Girişimcilik, Girişimcinin temel fonksiyonları ve türleri, Salon İşletmeciliğinin temel ilkeleri, mesleki örgüt yapısı. Kobiler ve kobilerin ortak özellikleri. Küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar. Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları. Bir işletme olarak salonumuzu nasıl daha kazançlı hale getirebiliriz. Muhasebe işlemlerini yürütme ve kayıt etme.

SBG 201 Hijyen (2-0-2)
Hijyen, kisisel hijyen, hastalık risklerine karsı koruyucu tedbirler alma. Personel hijyeni. Mikrobiyolojiye giris. Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve kuaför ve güzellik salonlarında uygulanılması. Salon hijyeni. Saç ve deri hijyeni. Saç ve deride görülen bulasıcı hastalıklar ve gerekli önlemler. Kozmetik hijyeni.

SBG 213 Vücut Bakımı I (1-3-4)
Öğrencilere ürünlerle vücut bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalleridir.

SBG 215 Lazer-Epilasyon-Depilasyon (1-2-3)
Deri-kıl anatomi ve fizyolojisi, epilasyonla ilgili temel bilgiler ve epilasyonla ilgili uygulama prensiplerini içermektedir.

SBG 217 Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları I (2-2-4)
Bayan saç kesiminin tanımı, önemi ve tarihçesi, saç kesiminde kullanılan araç gereçler, saç kesiminde farklı açılardan ölçü alma teknikleri. Klasik saç kesim teknikleri. Modern tarz saç kesim teknikleri. Saç kesimi öncesi model tespitinde dikkat edilecek hususlar. Saç kesiminde 30°, 45°, 90°’lık açılarla saç kesimi uygulamak.Yüz şekillerine göre saç kesimlerini uygulama, saçlı deri kusurlarının kesim tekniği ile kapatılması.

SBG 229 Zorunlu Yaz Stajı I
Öğrencilerin alanları ile ilgili özel isletmelerde mesleki ve teknik bilgi becerilerini gelistirmek ve sektördeki gelismeleri takip etmek amacı ile dersi yürüten öğretim elemanının rehberliğinde mesleki çalısmalar yapmalarıdır.

IV. YARIYIL

SBG 210 Mesleki Uygulama II (1-3-4)
İş etiği ve mesleki alan ilişkin uygulamalarını bilirler. Mesleki alana ilişkin iş ve işlemleri belirleyebilmeyi öğrenirler. İş disiplini ve ahlakı ile kurallarını öğrenirler.

SBG 214 Vücut Bakımı II (2-1-3)
Andropometrik ölçümler. Vücut analizi. Vücut bakım programı belirleme. Uygulamada dikkat edilecek hususlar. Kozmetiklerle vücut bakımı. Isı sistemleri ile bakım yöntemleri.

SBG 202 Mesleki Masaj (1-1-2)
Masajda etik. Masör ve masözde bulunması gereken nitelikler. Masaj yapılmaması gereken durumlar. Masaj çeşitleri. Temel teknikler. Estetik masaj uygulama prensipleri. Masaj manipülasyonları. Saçlı deri masaj tekniği. Yüz ve dekolte masajı tekniği. Ayak masajı tekniği Bacak masajı tekniği.Kalça masajı tekniği.Sırt masajı tekniği. Karın masajı tekniği. Kol masajı tekniği. El masajı tekniği. Göğüs masajı tekniği. Boyun masajı tekniği. Tüm vücut masajı tekniği.

SBG 226 Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları II (2-2-4)
Saçın uzunluğuna göre kesim teknikleri, düz saç kesim tekniği, katlı kesim tekniği, oval kesim tekniği, modern saç kesim tekniği, kısa saç kesim tekniği, kontür saç kesim tekniği, parmak arası saç kesim tekniği, tarak üstü saç kesim tekniği, araç ve gerece göre kesim tekniği; makas, ustura, jiletli kesici, elektirikli traş makinesi, asimetrik ve simetrik saç kesim tekniği, saç kesim işlem basamakları ve saç kesiminde dikkat edilecek kuralları açıklayabilme.

SBG 227 Bilgisayarda Saç ve Makyaj (2-0-2)
Görüntü ve İmaj. Kisiye uygun saç ve makyaj. Piyasadaki çesitli paket programların tanıtımı.Uygun paket program ile cilt ve göz rengine uygun saç rengi belirleme. Uygun paket program ile kisiye uygun saç, makyaj ve aksesuar tasarımı.

SBG 211 Mesleki Uygulama III (1-1-2)
Öğrencilerin uygulama atölyelerinde, alanları ile ilgili özel isletmelerde mesleki ve teknik bilgi becerilerini gelistirmek ve sektördeki gelismeleri takip etmek amacı ile dersi yürüten öğretim elemanının rehberliğinde mesleki çalısmalar yapmaları.

SBG 230 Zorunlu Yaz Stajı II
Öğrencilerin alanları ile ilgili özel isletmelerde mesleki ve teknik bilgi becerilerini gelistirmek ve sektördeki gelismeleri takip etmek amacı ile dersi yürüten öğretim elemanının rehberliğinde mesleki çalısmalar yapmalarıdır.

tercih robotu