Ders Programı Yeterlik İlişkileri

0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

Program Yeterlikleri (Çıktıları) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mesleki Anatomi ve Fizyoloji 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 3 1 3 0 3 1 1 1
İngilizce I                                    
İngilizce II                                    
Mesleki Yabancı Dil                                    
İşletme Yönetimi 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0
Kozmetik Ürün Terminolojisi 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3
Hijyen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Temel Makyaj 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3
Cilt Bakımı Uygulamaları I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3
Depilasyon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 0 2
Sahne ve Objektif Makyajı 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1
Saç Bakımı ve Yapımı I 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2
Saç Bakımı ve Yapımı II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
Mesleki Masaj 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3
El, Ayak ve Tırnak Bakımı 3 2 2 2 3 0 1 2 2 2 2 3 0 2 3 3 1 1
Vücut Bakımı Uygulamaları I 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3
Vücut Bakımı Uygulamaları II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
Epilasyon 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları I 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2
Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları II 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                    
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                    
Türk Dili I 0 0 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 2 3 3 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

 
Alan & Prog. Yeterlik İlişkileri
0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

Alan Yeterlikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 4. Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 5. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 3. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir,  geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 1.Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 3. Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 4. Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 2. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 6. Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 1. Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 5. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 1.  Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 4. Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 1. Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 2. Alanındaki yasal düzenlemeler,  mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 3. Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 2. Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder,  akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 2. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 3. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1. Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)  2. Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli  şekillerde sunar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)  4. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel  Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1. Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık,  güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 2. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)  3. Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 4. Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)\n\n 5. Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 6. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 7. İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir. 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3

0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor
 
 

tercih robotu