Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Also available in: English

Amaç
Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü, radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili günümüzün gelişen ve değişen yayın teknolojileri ve özellikle teknolojik alandaki gelişmeleri takip eden ve uygulama alanında yaratıcılıklarıyla bütünleştiren öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanından mezun olanların, tüm televizyon, Radyo İstasyonları, Reklam Ajansları, Prodüksiyon Şirketleri ile bu mecradaki tüm alanlarda yer edinme imkanları vardır. Bölüm mezunları, sayılan bu alanların tümünde kendi yeterlilik özellik ve ilgi alanlarına göre sektördeki çok geniş bir yelpazede kendilerine yer edinebilirler.

Hedef
Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümünün hedefi;

  • Evrensel değerlere sahip,
  • Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • Mezunlarına sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kişisel ve genel donanımlar kazandırır.

Bu bağlamda, 26 dersten oluşan Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü önlisans Programı’nın %54’ü alana uygun temel derslere, %23’i alana uygun eğitime, %15’si ise alan içi ve %8’i alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.