Neden Biz

  1. Bölümümüz akademik kadrosunun farklı disiplinlerden yetişmiş olması, bölümümüzde eğitimini sürdüren öğrencilerimiz için önemli bir ayrıcalıktır. Bilindiği gibi iletişim diğer alanlardan farklı argümanlar tasarlayıp kuran ve bu özelliği ile bireyleri ve toplumları kurgulayan geniş bir alandır. İletişim alanında enformasyon ve teknoloji devrimin yaşandığı çağımızda bu özelliğimiz kültürlerarası iletişim eğitimi verme amacımızla örtüşmektedir.
  2. İletişim eğitiminin yürütüldüğü bölümlerin, alanın gerektirdiği tam donanımlı bir yapı içerisinde yürütüyor olmamız, bölümümüzü yine çok farklı kılan zenginliklerindendir. “İletişim Fakültesi Kompleksi” içerisinde görsel-işitsel eğitimin yürütülmesine önemli katkı koyan Yakın Doğu Tv(uygulama ve eğitim televizyonu) Yakın Doğu FM Radyosu (uygulama ve eğitim radyosu) ve diğer iletişim bölümlerinin alt yapılarına erişim kolaylıkları (Grafik Animasyon Laboratuarı, YDÜ Gazetesi, Haber Merkezi, Fotoğraf Stüdyoları vb.) komplike ve öncü bir iletişim eğitimi yürütülmesine önemli katkı koymaktadır.
  3. Bölümümüzde çağdaş ve dinamik bir eğitim verilmektedir. Bunun temelini ise teorik derslerde olduğu kadar, uygulama derslerinde de çağın iletişimcilerini yetiştirme hedefiyle yola çıkmamızdan kaynaklanmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem de pratik eğitimde yenilikci, araştırmacı, özgürlükcü ve hayal kurabilen iletişimciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
  4. YDÜ TV ve YDÜ FM Radyosu’nun, barındırdıkları üst seviyedeki teknolojik donanım sayesinde hem yaratı sürecinde, hemde profesyonel araçlarla eğitim görme açısından zengin olanaklar sunuyor olması, YDÜ Radyo Tv ve Sinema Bölümü’ne ciddi farklılık kazandırmaktadır. Stüdyolar, reji üniteleri, kamera ve benzer donanım, montaj ve kurgu üniteleri bu profesyonel yapılanmanın önemli parçaları olarak mükemmel bütünü tamamlamaktadırlar. İlkesi “bakmak” yerine “dokunmak” ve “kullanmak” olan bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerimizin yakın gelecekte diğer iletişimcilerden çok daha farklı mesafelerle, alanlarında etkin olacakları yalın bir gerçektir.
  5. Bölümümüzün ana dilde eğitim yürütüyor olması yaratı sürecinde algılama kolaylığı sağlayan önemli bir özellik olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte çok kültürlü donanıma sahip olması gereken bölüm öğrencilerimiz için, fakültemizde zorunlu yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz mesleki dil bilgilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.
  6. Hayal etme, yaratma ve üretme sürecinde sadece bölümümüz akademisyenlerinin değil tüm YDÜ ailesinin desteğinin hissedilmesi ve destek alınması (idari birimlerden tutunda ulaşıma, güvenliğe kadar) bölüm öğrencilerimizin hayallerini sınırlamamalarını sağlayan en önemli farklarımızdan saymaktayız.
  7. Öğrencilerimizin eğitimlerini sadece uygulama ve teorik derslerle sınırlamamamız bölümümüzün bir diğer tercih ediliş sebebi olmasını sağlamaktadır. Alan profesyonellerinin düzenlediği atölye çalışmaları, söyleşiler, paneller ve diğer uygulamalarla öğrencilerimiz bir çok yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, sanat yönetmeni, yapımcı ve oyuncu ile birebir üretme şansını yakalamaktadırlar.
  8. Kitlesel eğitim yerine, uygulamada üretken ve yaratıcı gruplarla eğitim vermemiz daha donanımlı ve geniş perspektifli düşünceye sahip mezunlar yetiştirmemizin temelini oluşturmaktadır.
  9. Güvenli bir ülkede, fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını üst seviyede karşılayabilen (barınma, beslenme, ulaşım, güvenlik, enformasyon vb.) çağdaş bir kampüs üniversitesinde öğrenim görmek bölüm öğrencilerimizin diger bir ayrıcalığıdır. Özellikle, “Büyük kütüphane” bünyesinde yer alan “Görsel İşitsel Bölümü”nün (audıo visiual room) bünyesinde bulunan, çağdaş dünya sineması ve Türk Sineması’nın önemli örneklerinden oluşan zengin bir arşivin varlığı sinema eğitimini çok daha verimli ve zevkli hale getiren önemli bir farklılıktır.
  10. Mezunlarının büyük bir çoğunluğunun, mezun oldukları iletişim alanında istihdam edilmesi bölümümüzün en önemli farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç; verilen teorik ve pratik eğitimin, sektörle paralel yürütüldüğünün önemli bir göstergesidir.

Yrd. Doç Dr. Fevzi KASAP
Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı