Bölüm Başkan Mesajı

İş Olanakları
Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artıyor. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor. Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Bölüm Olanakları
Bölümde öğrencilerin en gelişmiş olanaklarla eğitim görebilecekleri derslikler yanında, derste öğrendiklerini uygulama olanağı bulacakları laboratuarlar ve stüdyolar yer almaktadır. Bölüm öğrencileri “Yakın Doğu FM”, “Yakın Doğu Tv”, “Yakın Haber Gazetesi”, “Yakın Doğu Haber Ajansı”de görev alarak mesleki alanda uygulama yapma şansına sahiptirler.

Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi’nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar Laboratuarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve photoshop Laboratuarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf Laboratuarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanısıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkânlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır. 2006 yılında hizmete giren İletişim Fakültesi Kompleksi, RTC bölümünün uygulama derslerinin tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak donanıma sahip oldu. KKTC’de 88.0 frekansından yıllardır ulusal düzeyde yayın yapan Yakın Doğu FM, altyapısını ve teknik olanaklarını daha da geliştirdi. 2006 yılı içinde yayın hayatına başlayan YDÜ TV, Kıbrıs çapında benzeri olmayan stüdyoları, montaj ünitesi, haber merkezi, son teknoloji ürünü kameraları ve öteki cihazlarıyla öğrencilere her olanağı sunuyor. Gerek radyo gerekse televizyon, RTC öğrencilerinin uygulama alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bölüm öğrencileri, uygulamaya yönelik çok sayıda ders yanında 6. ve 7. yarıyıldaki zorunlu “İç Staj” sayesinde, uygulamada radyo ve televizyon yayıncılığının tüm aşamalarından geçmiş olurlar.