Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Amaç

Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artmaktadır. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Hedef

  • Evrensel değerlere sahip,
  • Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • Radyo TV Sinema bölümü özelinde, mezunların akademik alandaki birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla, zengin akademik kadronun önderliğinde yeni akademisyenler yetiştirmek; alanda söz sahibi olacak ve fiilen mesleki dünyaya yenilikler katacak öğrenci gelişimini teorik ve uygulama alanında destekleyecek bireyler yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 50 dersten oluşan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans Programı’nın %60’ı alana uygun temel derslere, %20’i alana uygun eğitime, %14’si ise alan içi ve %6’i alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.