Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Bölümün Amaçları ve Hedefleri
Halkla İlişkilerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesi, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır. İlk yıllarda sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere ağırlık verilerek, bölüm öğrencilerinin genel kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Programdaki son dönemler ise alanla ilgili uygulamalı dersleri yoğun olarak içerdiği için, bölüm öğrencileri, edindikleri teorik bilgilerini uygulama imkanı bulurlar. Öğrenciler ilk yıldan sonra, giderek artan oranda seçmeli ders alır ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme şansına sahip olurlar.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Hedef
Halkla İlişkiler bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Evrensel değerlere sahip,
  • Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • İletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında yetkin uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 50 dersten oluşan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans Programı’nın %51’i alana uygun temel derslere, %18’i alana uygun eğitime, %23’ü ise alan içi ve %8’i alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.