Görsel İletişim

Amaç
Görsel İletişim Bölümü, teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda, iletişimi teknolojiyle bütünleştirerek farklı boyutlara taşımaktadır. Görsel İletişim Bölümü, temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip, uygar, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Hedef
Halkla İlişkiler bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Evrensel değerlere sahip,
  • Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • İletişim ortamında önem kazanan görsel iletişim, tasarım, reklamcılık ve çağdaş matbaacılık konularında yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 26 dersten oluşan Görsel İletişim Bölümü Ön Lisans Programı’nın %59’i alana uygun temel derslere, %29’i alana uygun eğitime, %10’ ise alan içi ve %2’si alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.