Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Görsel İletişim Tasarımı, teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda, iletişimi teknolojiyle bütünleştirerek farklı boyutlara taşımaktadır. Üniversitemizin İletişim Fakültesi’ndeki Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip, uygar, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Hedef
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanmış,
  • Temel tasarım kavramları doğrultusunda yaratıcı çözümler üretebilen,
  • Görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş,
  • Görsel İletişim Tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, 50 dersten oluşan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Lisans Programı’nın %52’i alana uygun temel derslere, %18’i alana uygun eğitime, %22’si ise alan içi ve %8’i alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.