Gazetecilik Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Gazetecilik bölümü, basın sektörüne, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, Gazetecilik tekniklerinde yetkinleşmiş, alanın toplumsal boyutunun idrakinde elemanlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümü tamamlayanların, her türlü medya kuruluşunda, toplumsal yararı önde tutan başarılı çalışmalar sergilemelerini sağlayacak teorik yeterliliğe ve pratik alışkanlığa sahip kılınması hedeflenmektedir.

Hedef
Gazetecilik Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Evrensel değerlere sahip,
  • Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • Gazetecilik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu kavramış,
  • Hukuki ve etik değerlerini özümsemiş,
  • Mesleğin gerektirdiği donanım ve becerilere sahip konularında yetkin elemanlar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 50 dersten oluşan Gazetecilik Bölümü Lisans Programı’nın %58’i alana uygun temel derslere, %20’si alana uygun eğitime, %16’sı ise alan içi ve %6’sı alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.