Dersler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
CMN101 İletişime Giriş 3 0 3
CMN171 Türk Dili ve Yazım Kuralları 1   3 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 3 0 2
CMN198 İngilizce  I   3 0 3
FOTO101 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3 0 3
FOTO103 Temel Fotoğrafçılık   I 2 2 3
FOTO105 Temel Kamera Teknikleri I 2 2 3
Toplam Kredi     19

2.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
FOTO102 Işık ve Kamera 2 2 3
CMN172 Türk Dili ve Yazım Kuralları 2  3 0 2
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 0 2
CMN199 İngilizce II 2 0 3
RTC241 Kurgu I 3 0 3
FOTO104 Temel Fotoğrafçılık II 2 2 3
FOTO106 Temel Kamera Teknikleri II 2 2 3
Toplam Kredi     19

İKİNCİ YIL

3.Yıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
VCMD203 Sanat Tarihi 3 0 3
FOTO203 Stüdyo Fotoğrafçılığı I 2 2 3
FOTO205 Görüntü İşleme 2 2 3
FOTO207 Atölye I 2 2 3
RTC231 Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar 3 0 3
Seçmeli Seçmeli     3
Toplam Kredi     18

4.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
FOTO102 Film Kameramanlığı 3 2 3
RTC403 Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri 2 0 3
FOTO206 Stüdyo Fotoğrafçılığı II 2 2 3
FOTO208 Atölye II 2 2 3
FOTO210 Bitirme Projesi 3 2 3
Seçmeli Seçmeli     3
Toplam Kredi     18

Seçmeli Dersler:

RTC 321 Uygulamalı Tv Çalışması,
FOTO211 Yeni Medya Teknolojileri,
RTC 445 Tv Stüdyo Yönetimi
FOTO212 Görüntü İşleme II
RTC 441 Çağdaş Dünya sineması
RTC 413 Görüntü Estetiği
RTC 432 Kısa Film Yapımı
RTC 242 Kurgu II

DERSLERİN AÇIKLAMALARI:

YUKARI

CMN 101 İletişime Giriş (3 Kredi)
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan
Gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını
Tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

YUKARI

CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I (2 Kredi)
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

YUKARI

CMN 198 İngilizce I (3 Kredi)
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

YUKARI

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi)
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

YUKARI

CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II (2 Kredi)
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

YUKARI

CMN 199 İngilizce II (2 Kredi)
CMN 198’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

YUKARI

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 Kredi)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk
İlkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

YUKARI

FOTO102 Işık ve Kamera (3 Kredi)
Temel yapım-yönetim kriterlerini öğrenen öğrenciler bu derste uygulamalı eğitime tabi tutulur. Televizyonda yapım ve yönetimi destekleyen önemli unsurlardan ikisi Işık ve Kameradır. Bu derste öğrenciler, kameranın ihtiyaç duyduğu ışık seviyesi, stüdyo içi ve dışı aydınlatma yöntemleri gibi konuları, araçları doğrudan kullanarak öğrenir.

YUKARI

RTC 321 Uygulamalı Tv Çalışması (3 Kredi)
Öğrencilerin bu derse kadar elde ettikleri teknik ve görüntü dili ile ilgili bilgileri deneyimleyebilmeleri için örnek olaylar içeren uygulama çalışmaları.

YUKARI

RTC 445 Tv Stüdyo Yönetimi (3 Kredi)
Öğrencilere stüdyoya dayanan yapımların tüm süreçleri uygulamalı olarak öğretilir. Taslak metin üzerinden stüdyo kullanımı ve yönetimi ile ilgili teknikler gösterilir.

YUKARI

RTC 241 Kurgu I (3 Kredi) 
Dersin amacı, öğrencileri kurgu aracılığıyla görüntü estetiği konusunda bilgilendirmek ve kurgunun amaçlarını uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb. ); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır. 

YUKARI

RTC 242 Kurgu II (3 Kredi)
Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb. ); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır. Ayrıca dünya sinemasından örnekler ve videolar gösterilerek çeşitli yönetmenlerin kurgu yöntem ve tekniklerini kullanım tarzları incelenecektir. Kurgu II dersinde Edius 6.6 kurgu programının arayüzü, kullanım özellikleri, program çeşitlerine göre değişik uygulama çalışmaları yapılacaktır. (Kurgu I dersinde önerilen kaynakların aynısı)

YUKARI

VCMD 203 – Sanat Tarihi (3 Kredi)
Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır. Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler.Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değisen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

YUKARI

JRN 209 – Temel Fotoğrafçılık I (3 Kredi)
Fotoğrafçılığın temel kavramları; fotoğraf makinesinin parçaları ve işlevleri; fotoğrafçılıkta kullanılan diğer ekipmanların özellikleri ve kullanım alanları; objektif türleri, filmler, filtreler, çekim teknikleri; fotoğrafta çerçeveleme, estetik, kompozisyon, foto muhabirliği kavramı, basında fotoğrafçılık uygulamaları, karanlık oda teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

YUKARI

RTC 403 Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri (3 Kredi)
Çağdaş görsel kültür imgelerin ve sosyo-kültürel olguların bir arada tartışıldığı, bunların teorik ve buna bağlı olarak disiplinler arası tartışma ortamında incelendiği, aynı zamanda imgelerde görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların etkileri konusunda durum tespitinin yapılması dersin en genel amacını oluşturmaktadır. 

YUKARI

RTC 231 Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar
Radyo ve televizyonda en kaliteli ses ve görüntünün elde edilmesi için, temel teknik bilgilerin verilmesi, ses ve görüntü elde edilen cihazların özelliklerinin tanıtılması ve uygulama ile nasıl kullanılacağının gösterilmesi bu dersin kapsamındadır.

YUKARI

CMN 321 Stüdyo Fotoğrafçılığı I
Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacaklarını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

YUKARI

CMN 333 Reklam Fotoğrafçılığı I
İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi. Ders kapsamında iç ve dış mekânda, doğal ve suni ışık şartları altında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

YUKARI

FOTO 206 Stüdyo Fotoğrafçılığı II
Dersin birinci bölümünde öğrenilen bilgiler doğrultusunda, profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modeller fotoğraflanarak proje oluşturulacaktır. 

YUKARI

FOTO 204 Reklam Fotoğrafçılığı II
Dersin birinci bölümünde öğrenilen bilgiler ile iç ve dış mekanda model ve mekanların tanıtımına yönelik projeler oluşturularak, profesyonel reklam fotoğrafçılığının tüm kuralları ile yöntemleri öğretilecektir. 

YUKARI

FOTO 105 Temel Kamera Teknikleri I
Derste öğrencilere kamera ile ilgili teknik tüm detaylar öğretilecektir. Öğrencilere kamera türleri ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü üretebilmenin tüm kuralları anlatılacaktır. Çekim kuralları, kadraj oluşturma, görüntü ve ses kaydetme gibi bilgilerle görüntü oluşturma süreci uygulamalı olarak yürütülecektir. 

YUKARI

FOTO 106 Temel Kamera Teknikleri II
Dersin birinci bölümünde öğretilen bilgiler doğrultusunda, haber çekimi, program çekimi, film çekimi, belgesel film çekimi, reklam filmi çekimi, tanıtım filmi çekimi gibi detaylar uygulamalı olarak öğretilecektir. Ders, öğrencinin aktif katılımının sağlanması için proje ödevleri ile yürütülecektir.

YUKARI

FOTO 101 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi
Öğrenciler bu dersle, hareketli ve hareketsiz görüntünün tarihini öğrenecek, mağara resimlerinden günümüze uzanan süreçte görselin / imajın değişim ve gelişimlerini gözlemleyerek bütünlüklü bir bilgiye sahip olacaktır. Böylece mezun olduğunda edineceği mesleği için faydalı bir alt yapı edinecektir.

YUKARI

FOTO 210 Bitirme Projesi
Ön Lisans eğitiminin son döneminde yer alan bitirme projesi dersi ile öğrenci ilgi ve beceri alanını belirleyerek bu alanda uygulamalı olarak çalışacaktır. Meslek edindirme amacı taşıyan bu program ile öğrenci bitirme projesi dersinde meslek olarak seçeceği alanla ilgili yönlendirilerek proje üretmesi sağlanacaktır.

YUKARI

FOTO 205 Görüntü İşleme I
Dersin birinci bölümü doğrultusunda verilen bilgilerle fotoğrafın nasıl işleneceği ve detaylarının ne olduğu anlatılacaktır. Ders kapsamında verilen projelerle öğrencilerin pratik becerilerinin arttırılması sağlanacaktır.

YUKARI

FOTO 212 Görüntü İşleme II
Bu ders kapsamında, görsel tasarımda önemli bir rol oynayan fotoğrafa bilgisayar programları aracılığıyla müdahalede bulunmayı ve montaj, fotomontaj, manüplasyon gibi tekniklerin uygulanacağı projeler verilecektir. Projelerde, öğrencilerin kendi çektikleri fotoğraflar kullanılacaktır.

YUKARI

RTC 408 Dünya Sineması 
Öğrencilere, ‘Dünya Sineması’ kavramını anlatacak olan derste ülke sinemalarına, önemli yönetmenlere ve stratejik filmlere yer verecek. Hollywood sinemasının yanısıra 3. Dünya sineması ve diğer farklı sinema alanları hakkında bilgi verecek.
1- Dünya Sineması kavramı.
2- Hollywood Sineması.
3- Nükleer tehdit ve soğuk savaş döneminde sinema.
4- Festivaller ve politikaları.
5- Kronolojik kısa sinema tarihçesi.
6- Japonya, Hindistan ve İran gibi ülke sinemaları.

YUKARI

RTC 413 Görüntü Estetiği
Sinema ve televizyonda gözün algıladığının basit bir çerçeveleme etkinliği olmadığından hareketle, bu derste görüntünün estetik kaygılarla nasıl kaydedileceği ve bunun yöntemleri irdelenir. Derste ayrıca yapım konularına göre, nesnel malzemenin nasıl farklı yöntemlerle estetize edildiği de örneklerle analiz edilir. 

YUKARI

RTC 432 Kısa Film Yapımı
Bu derste kısa film olgusu, öncelikle kuramsal çerçevede incelenir. Kısa film türleri anlatılır, treatment yazılır ve öğrencilere kısa filmin her aşamasını içeren uygulama yaptırılır. 

YUKARI

FOTO 207 Atölye I
Öğrencinin dönem boyunca aldığı proje ödevlerini bitirebilmelerini sağlamak amacıyla, ders kapsamında bellirli bir hoca gözetiminde atölye çalışması yaptırılarak projelerinde yardımcı olunacaktır. 

YUKARI

FOTO 208 Atölye II
Bu derste öğrenciye meslek olarak seçeceği alanda proje geliştirebilmesi için destek olunacaktır. Bitirme projesinde belirlediği konuyla ilgili başarılı olmasına yardımcı olmak amacıyla belirli bir hoca gözetiminde katkı sağlanacaktır. 

YUKARI

FLM 202 Yeni Medya Teknolojileri
En son dijital teknolojilerin tanıtıldığı ders boyunca, öğrenciler günümüzde sinema endüstrisinde kullanılan aygıtlar ve programlar hakkında bilgilendirileceklerdir.

YUKARI

Kaynaklar:

YUKARI

Türk Dili ve Yazım Kuralları & Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi & İngilizce

YUKARI

Kaynaklar:
Kamusal Alan, Kültür ve Toplum Dergisi Özel Sayısı, no.2, Hill Yay. İstanbul, 2003
Doğru ve Etkili Anlatım Sanatı: Dr. Şevket Öznur – Özden AYKAÇ
Jeorge Yule, Oxford Practice Grammar, Advanced.
Ali Efdal Özkul-Hasan Samani, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e
Modern Türkiye’nin Oluşumu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 2010.
Prof. Dr. Afet İnan, A History of The Turkish Revolution And Turkish Republic, çev. A.E. Uysal, Ankara 1981.
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, I, II, III, Ankara 1998.
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara 1994.
Kazım Özalp, Milli Mücadele, I,II, Ankara 1998.
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İstiklâl Harbi, I,II, Ankara
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1970.
Doğru ve Etkili Anlatım Sanatı: Dr. Şevket Öznur – Özden AYKAÇ
Jane Wildman and David Balton, Upper Intermediate. Oxford University Press. 2005

YUKARI

Uygulamalı TV Çalışması:

YUKARI

Kaynaklar:
Senaryo ve Yapım M.T.Öngören A.İ.T.İ.A.
TV Yapımlarında Teknik ve Kuramsal Temeller Nadi Kafalı Ümit Yayıncılık
Senaryo Yazarı Olmak Feridun Akyürek Media Cat
Television Program Making Colin Hart Focal Press
Televizyonda Program Yapımı Erol Mutlu A.Ü.İlet.Fak.Yayınları
Basics Of Video Production Des Lyver & Graham Swainson Focal Press
Film Directing Shot by Shot Steven d. Katz Focal Press
Producing for TV and Video Cathrine Kellison Focal Press
Directing – Film Techniques and Aesthetics Michael Rabiger Focal Press
Gazetecinin El Kitabı W. Schneider – Paul – Josef Raue Konrad – Adenauer- Vakfı
Video Camera Techniques Gerald Millerson Focal Press
Grammar of the Edit Roy Thompson Focal Press
Grammar of the Shot Roy Thompson Focal Press
Television Production Gerald Millerson Focal Press
Film ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramaturji Bob Foss TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sinema ve Televizyon İçin Aydınlatma Tekniği Gerald Millerson Agora Kitaplığı
Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu Aleksey G.Solokov Agora Kitaplığı

YUKARI

Kurgu

YUKARI

Kaynaklar:
ABİSEL, Nilgün. Sessiz Sinema. De Ki Basım Yayın. Ankara 2010
BROWN, Blain. Sinematografi: Kuram ve Uygulama. Çev: Selçuk Taylaner. Hil Yayın. İstanbul, 2005.
EİSENSTEİN, Sergei. Sinema Dersleri. (Einsenstein’ın öğrencisinin derste tuttuğu notlar)
MASCELLİ, Joseph V. Sinemanın 5 Temel Öğesi. İmge Kitabevi. Ankara, 2002.
KÜÇÜKERDOĞAN, Bülent-YAVUZ, Turhan-ZENGİN, İbrahim. Video ve Film Kurgusuna Giriş. Es Yayınları. İstanbul, 2005.
MONACO, James. Bir Film Nasıl Okunur?: Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı- Sinema, Medya ve Mültimedya Dünyası. 6. Bsk. Oğlak Yayıncılık. İstanbul, 2005.