Dersler

Film Yapımı uygulama ağırlıklı bir program olup, Uygulamalı Film Yapımı konusunda kariyer yapmak veya televizyon endüstrisinde çalışmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır.
Programın sonunda, programda bulunan her kişi, bizzat kendisinin yazıp, yönetip, kurgusunu yapacağı üç kısa film ve birçok uygulama şansına, profesyonel senaristler ve editörler eşliğinde sahip olacaktır. Bitirme projesi, son üç aylık dönemi kapsayacaktır.
Kendi projenizde gerçekleştirirken, yönetim, yapımcılık, senaryo yazımı, kurgu, oyuncuları yönetme, sinematografi, ses kayıt ve tasarımı konularını da, uygulama yaparak öğrenme fırsatına sahip olacaksınız. Bunun yanında, programdaki diğer arkadaşlarınızn projelerinde çalışmak suretiyle, film yapımı alanında değişik aşamaları da tecrübe etme şansına sahip olacaksınız.

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD Dersin Adı T U K
FLM100 Proje Önerisi I 3 3 6
FLM102 Sinema Tarihi 4 0 4
FLM104 Senaryo Yazımı I 3 3 6
FLM106 Yeni Medya Teknolojileri 2 2 4
FLM108 Sinematografi I 3 3 6
FLM110 Ses Kayıdı I 1 3 4
Toplam Kredi 16 14 30

Bahar Dönemi

KOD Dersin Adı T U K
FLM101 Yönetmenlik I 3 3 6
FLM103 Kurgu Kuramı (Kurgu Sanatı) 2 2 4
FLM105 Senaryo Denetimi 3 3 6
FLM107 Kurgu I 2 2 4
FLM109 Sinematografi II 3 3 6
FLM111 Ses Kaydı ve Tasarımı I 1 3 4
Toplam Kredi 14 16 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KOD Dersin Adı T U K
FLM200 Proje Önerisi II 3 3 6
FLM202 Yapım 2 2 4
FLM204 Senaryo Yazımı II 3 3 6
FLM206 Yönetmenlik II 2 2 4
FLM208 Sinematografi III 3 3 6
FLM Seçmeli 2 2 4
Toplam Kredi 15 15 30

Bahar Dönemi

KOD Dersin Adı T U K
FLM201 Proje 3 3 6
FLM203 Prodüksiyon Yönetimi 3 3 6
FLM205 Ses Kaydı ve Tasarımı II 1 3 4
FLM207 Kurgu II 2 2 4
FLM209 Kariyer ve Portfolyo Geliştirme 3 3 6
FLM Seçmeli 2 2 4
Toplam Kredi 14 16 30

Seçmeli Dersler:
FLM 210 Belgesel Kuramı ve Uygulaması (2, 2, 4)
FLM 211 TV Reklamları. (2, 2, 4)
FLM 212 Görsel Efektler (2, 2, 4)
FLM 213 İngiliz Edebiyatı (2, 2, 4)
FLM 214 Ses Kaydı II
FLM 220 Film Workshopları

Ders İçerikleri

FLM 100 Proje Önerisi I
Konu saptaması, senaryo konusu bulma ve geliştirme, karakter betimleme, senaryoda konumlandırma, synopsis, tretman yazımı gibi konular üzerine yoğunlaşacak olan ders boyunca öğrenciler, yukarıda belirtilen konularda bilgi sahibi olacak ve bunları ileriki projelerde nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Bu ders, gerek dönem içerisinde, gerekse diğer dönemlerde var olan derslerle bağlantılı olup, bağımsız film yapımı ve prodüksüyon konularında öğrencilerin karşılaşacağı konular/sorunlar üzerine önemli bir katkı koymayı amaçlamaktadır.

FLM 102 Sinema Tarihi
Ders kapsamı boyunca, öğrenciler sinemanın nasıl doğduğunu, ne gibi unsurları içerdiğini sosyal, estetik ve film dili hakkında bilgi sahibi olarak öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca, sinema tarihi boyunca teknolojik gelişmeler ile birlikte sinema tarihine önemli katkılar sağlayan yönetmenler ve yapıtları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dünyanın değişik bölgelerinden gösterilecek örnekler sayesinde, öğrecniler bahsi geçen konuları birlikte tartışma imkanı yakalayacaklardır.

FLM 104 Senaryo Yazımı I
Ders boyunca senaryo yazım sanatının temelleri tanıtılacak olup, öğrencilere dönem projesinin olarak geliştirecekleri dramatic öyküleme tekniklerinin nasıl geliştirileceği aktarılacaktır. Böylece, öğrecniler bir senaryoyu oluşturan etmenleri öğrenme fırsatına sahip olacaklardır. Plot oluşturma, diyalog yazımı, anlatı yapısı, biçimlendirme, film türleri ve temalar, dönem boyunca görülecek konuların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Öğrenciler birbirlerinin projelerini sınıf içerisinde okuyup, beraber değerlendirmek suretiyle, senaryo yazımının unsurlarını tatbit etme imkanını sahip olacaklardır.

FLM 106 Yönetmenlik I
Yönetmenliğin ne olduğunun tanıtılacağı ders boyunca yazılı metinlerin ekrana ne gibi, nasıl yansıtılması gerektiği aktarılırken, yönetmenin ayrıca senaryo metnini analiz edip, oyunculara nasıl aktarması gerektiği üzerinde durulacaktır. Öğrenciler ayrıca oyunculara rollerine gore nasıl ses testi yapılması gerektiğininin yöntemlerini de öğreneceklerdir. Ayrıca, en iyi performansın hangi oyuncu ile nasıl sağlanabileceğini öğrenerek, film ekibi ile sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulması gerektiğinin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

FLM 108 Sinematografi I
Pratik ağırlıklı bir ders olan sinematografi dersi kapsamında, öğrenciler en son teknolojik dijital ekipmanları kullanarak, görsel anlatı teknikleri ile çekim ve ışıl teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sınıf çalışmaları boyunca öğrenciler değişik sahnelerde ışık ve ışığın kullanımının filmin anlamını nasıl değiştirebileceğini tatbik etme şansını yakalayacaklardır. Ayrıca, ders boyunca öğrenciler görüntü yönetmeninin görevi ve sinema dünyasında filmden dijitale geçiş ve böylece meslekteki değişim hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

FLM 110 Ses Kaydı I
Dersin temel amacı öğrencileri ses kavramı ve sesin film için ne kadar önemli olduğunu aktarmaktır. Film yapımına işitsel ve post prodüksiyon ile ses tasarımı konularının ne kadar önemli olduğunun aktarılacağı derste öğrenciler ses prodüksiyon kuram ve tekniklerini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Böylece öğrenciler sinema endüstrisinin içinde bulunduğu durumu, getirdiği faydaları kendi film projelerini geliştirerek uygulama şansına sahip olacaklardır.

FLM 105 Senaryo Denetimi
Senaryo yazımı konusunda gerekli bilgilerin verileceği dersin amacı, kariyerini senaryo editor olarak devam etmek isteyen öğrencilere konu ile ilgili gerekli donanımı sağlamaktır. Sınıf içi alıştırmalar ve görseller sayesinde, öğrenciler senaryo editörünün sahip olması gereken teknikleri öğrenme fırsatı yakalayacak olup, yönetmen ile birlikte nasıl çalışması gerektiğini öğreneceklerdir. Ders boyunca gösterilecek konulardan bazıları: senaryo hazırlama ve analiz etme, senaryo format hazırlama ve inceleme, sahne donanımının nasıl sağlanacağı, oyuncular için diyalog yazımı.

FLM 202 Yapım
Film yapımı mühendislik ve sanatı bir arada bulunduran bir alandır: Mühendislik kısmıında plan ve uygulamalar, sanatsal kısmında ise beklenmedik olaylar ve bunlarla başa çıkma yetisi öne çıkmaktadır. Yapımcının film yapımındaki görevi çok önemli olduğundan, öğrenciler yapımcının sahip olması gereken bilgi ve becerileri aşama aşama öğreneceklerdir. Bir film yapımcısının amaçları, yaptıkları, film yapımının hangi aşamalardan geçtiğini öğreneceklerdir.

FLM 103 Kurgu Kuramı (Kurgu Sanatı)
Kurgulanmış yapıtları izlemeyerek ve sonrasında lab aktiviteleri sayesinde, kurgu kuramı, kurgu sanatının nasıl yapıldığının öğretileceği ders kapsamında, film kurgusunun tarihsel gelişimi aktarılacaktır. Değişik kurgu tekniklerinin öğretileceği uygulamalar ile, ses ve müziği kullanma, ritim, kesme ile kurgunun temel felsefesi öğrencilere gösterilecektir. Öğrenciler ayrıca, değişik kurgu yöntemlerini eleştirme ve yaratıcı kurgu tekniklerinin nasıl kullanılacağı becerisine sahip olarak, film projelerinde bunları uygulayacaklardır. 

FLM 107 Kurgu I
Dersin temel amacı, kurgu sanatını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. Öğrencilere günümüzde kurgu yaparken kullanılan yazılımları ve bunları nasıl daha etkin bir şekilde kullanabiliecekleri aktarılacaktır. Böylece, kısa filmden uzun metrajlı filmlere, videokliplerden belgesel filmlere kurgu sanatının ne gibi değişiklikler içerdiği sınıf içi ve uygulamalı projeler ile sürdürülecektir.

FLM 111 Ses Kaydı ve Tasarımı I
Film, video ve televizyon için ses kurgusu ve tasarımının post prodüksiyonda nasıl yapıldığı gösterilecektir. Ses çatallanmaları, seste tutarlılık, mixing, mastering ve bunları yapabilmek için gerekli program bilgilerinin aktarılacağı ders ile öğrenciler değişik programlar ve platformlardan farklı projeleri nasıl kullanabiliecekleri becerisini kazanacaklardır.

FLM 106 Yeni Medya Teknolojileri
En son dijital teknolojilerin tanıtıldığı ders boyunca, öğrenciler günümüzde sinema endüstrisinde kullanılan aygıtlar ve programlar hakkında bilgilendirilecektir.

FLM 209 Kariyer & Portfolyo Geliştirme
Mezun olduktan sonra film yapımı alanında neler yapılabileceği üzerine odaklanacak olan ders boyunca, portfolyo oluşturma ve iş başvuru yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında pratik bilgiler verilecektir.

FLM 200 Proje Önerisi II
Proje Önerisi dersi öğrencilere dijitak film projeleri için yönlendirme ve gerbildirim verilmesi amacı güden bir derstir. Başka bir deyişle, dersim amacı, öğrencileri yapacakları dijital film projesine hazırlamak, projeler üzerine yapılacak tartışmalar ile öğrencileri proejelerine hazırlamaktır.

FLM 204 Senaryo Yazımı II
Senaryo yazımının temel prensiplerinin aktarılacağı derste, anlatı yapısı, karakter oluşturma, diyalog yazımı, tür ve tema oluşturma gibi konular işlenecektir. Dersin amacı, senaryo yazımını öğrencilere sadece anlatmak değil, aynı zamanda senaryo yazmayı bir sanat olarak görmelerini sağlamaktır. Öğrenciler senaryo yazma ve yazacakları kısa film senaryosu üzerinde çalışarak, uygulama yapma imkanına da sahip olacaktır. Ders ayrıca, sınıf içi tartışmalar sayesinde, yazılan senaryoları karakter, diyalog, tema gibi konular üzerinden eleşrirerek bunları diğer çalışmalar ile kıyaslayarak, kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

FLM 206 Yönetmenlik II
İleri yönetmenlik dersi olan bu derste, öğrencilere temel olarak etkin bir şekilde film yönetmenin esasları ve bunları nasıl sağlayabilecekleri öğretilecektir. Yönetmenliğin teknik kısmından çok, izleyicilerin beklentilerinin nasıl karşılanabileceğine dair pif noktaları aktarılacaktır.

FLM 109 Sinematografi II
En son dijital kamera ekipmanları ile yürütülecek derste, öğrencilerin ekipmanların nasıl çalıştığı ve bunları nasıl kullanacakları uygulamalı olarak gösterilecektir.

FLM 203 Prodüksiyon Yönetimi
Bir filmin bütçesinin nasıl oluşturulduğu ve yapılandırıldığının anlatıldığı derste, öğrenciler kendi filmleri için kendi bütçelerini oluşturacak olup, böylece prodüksiyon yönetimini bizzat uygulama şansını yakalayacaklardır.

FLM 207 Kurgu II
Derste, kurgu yazılımlarının nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Her ne kadar görsel kurgu vurgulanacak olsa da, ses kurgusu da ayrıca tartışılacaktır. Derste anlatım, alıştırmalar ve uygulamalar sayesinde, her öğrenci post prodüksiyon işlemlerini daha iyi kavrayacak ve kurgu tekniklerini tartışma imkanı bulacaktır.

FLM 205 Ses Kaydı & Tasarımı II
İleri derecede bir ders olan bu derste, ses kurgusunun en son teknolojik yazılımlarla nasıl yapıldığı öğretilecektir. Derste anlatım, alıştırmalar ve uygulamalar sayesinde, her öğrenci post prodüksiyon işlemlerini daha iyi kavrayacak ve kurgu tekniklerini tartışma imkanı bulacaktır.

FLM 210 Belgesel Kuramı ve Uygulaması
Belgesel filmin kuramsal ve uygulamalı olarak anlatıldığı ders boyunca öğrenciler, belgesel filmed günümüzde var olan sorunlar, teknikler, araştırma, röportaj teknikleri, belgesel metni yazımı, çekim, mekan tespiti, kurgu, post prodüksiyon teknikleri ve yeni teknolojiler gibi konuları tartışma imkanı bulacaklardır. Sınıf içi tartışma ve değişik belgesellerden örnekler gösterilmek suretiyle verilecek ders sonunda, her öğrenci kendi belgesel konusu ve tretmanının oluşturacaktır.

FLM 213 Ses Kaydı II
Günümüz sinema dünyasında ses çok önemli bir yere sahiptir. Ses Kaydı II dersinde, öğrenciler ileri ses tekniklerini film setinde kullanma ve profesyonel aygıtlarla iyi ses kalitesinin nasıl sağlanacağını öğreneceklerdir. Değişik ses kayıt yöntemlerinin gösterileceği ders sayesinde öğrenciler iyi kalitede bir sesi nasıl kaydedip, filmin neresinde, nasıl kullanacağını daha iyi anlayabilecektir. 

FLM 220 Film Çalıştayları
Sektörde isim yapmış yönetmenler ve senaristlerin vereceği, uygulama ağırlıklı yoğunlaştırılmış kurslar. Çalıştaylar, haftalık, hafta sonları veya bir aylık olarak gerçekleştirilecektir