Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Kuzey Kıbrıs’ta tek olup, Türkiye’nin sayılı çizgi film-animasyon bölümleri arasında yer almaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün amaçları;

  • Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ”meslek” olarak bir yer bulmasıdır.
  • YDÜ Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı hâline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır.
  • Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış tasarımcı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı ve iletişim tasarımcısı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • YDÜ Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.