Prof. Dr. Nilgün ABİSEL

Also available in: English, العربية

31 Ağustos 1949’da Ankara’da doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra TRT Kurumu Etüd ve Planlama Dairesi’nde göreve başladı. Daha sonra Ankara Radyosu Dış Yayınlar Müdürlüğünde çalıştı. 1972 yılında Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda asistan oldu. 1978 yılında, Türk Sinemasının İşleyişi ve Sorunları adlı teziyle A.Ü. SBF. Siyasi Bilimler doktora derecesi aldı. 1988’de doçent, 1993’te profesör ünvanlarına hak kazandı.

1982-1981’de Ankara Üniversitesi tarafından verilen altı aylık yurt dışı bursuyla İngiltere’de inceleme ve araştırmalar yapan Abisel, 2000-1999’da Avustralya Canberra Üniversitesi’e konuk oldu. 2005-2006 ders yılında bir yıl süreyle Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde görev alan Abisel, 2006’da Ankara Üniversitesi’nden emekli oldu. Bu tarihten itibaren YDÜ. İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı olarak çalışıyor.

Ankara Üniversitesi İletişim fakültesindeki görevi sırasında, çeşitli dönemlerde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri yapan Abisel, 1993’ten 2005 yılına kadar Sinema Ana Bilim Dalı başkanlığını, 1995-1999 ve 2000- 2003 tarihlerinde ise Radyo, Televizyon, Sinema Bölüm başkanlığını yürüttü. Bu süre içinde çeşitli komisyonlarda görev aldı. Bazı film yarışmalarında jüri üyeliği de yapan Abisel’e Uçan Süpürge Film Festivali tarafından Türkiye’deki “İlk Kadın Sinema Profesörü” ödülü verildi.

Sinema alanında lisans ve lisans üstü programlarda çok sayıda ders veren Abisel’in yayınlanmış dört kitabı, çeşitli makaleleri ve gazete yazıları bulunuyor.