Prof. Dr. Meral ÖZBEK

Doktora / Sanatta Yeterlilik: Ankara Üniversitesi SBF, 1989
Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı: Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski
Y.Lisans: ODTÜ, 1980
Yüksek Lisans Tezi Veya Çalısması Adı:Beritanlı Aşireti: Toplumsal ve Mekansal Örgütlenme
Lisans: ODTÜ, 1976

Mesleki ve akademik faaliyetleri (Bilimsel yayin, Sergi, Ödül, Uygulama vb.) :

Kitaplar

  • (Derleyen) Kamusal Alan, Kültür ve Toplum Dergisi Özel Sayısı, no.2, Hill Yay., Istanbul, 2003 (çıkacak)
  • Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, Iletisim Yayinlari, Istanbul, 1991.

Makaleler

  • “Kentsel Mekan, Toplum, Bilişsel Harita ve Planlama”, Çevre Tümdür, Deniz İncedayı (der.), Baglam Yay., Istanbul, 2002, ss.175-208.
  • “Ahmet Oktay: Popular Culture in Turkey”, Boğaziçi University Journal, 2002.
  • “Kamusal Mekanlar ve Kent Haritaları”, XXI, no.10, Eylül-Ekim 2001, ss.12-13.
  • “Kamusal Bir Kadin”, Nermin Abadan-Unat 80 Yasinda, Ankara, AUILEF Mezunlari Vakfi Yay., 2001, ss. 55-57.
  • “Walter Benjamin Okumak –I, II, III”, SBF Dergisi, cilt.55, no.2, 3, 4, Haziran, Eylül, Aralik 2000.
  • “Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, S.Bozdogan; R.Kasaba (ed.), Tarih Vakfi Yayinlari, Istanbul, 1998, ss. 168-187.
  • “Arabesk Culture: A Case of ‘Modernization’ and Popular Identity”, Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, S.Bozdoğan, R.Kasaba (ed.), Seattle, University of Washington Press, 1997, ss.211-232.