Prof. Dr. Ahmet ÇİĞDEM

Also available in: English, العربية

Ahmet Çiğdem, Prof. Dr. 1964 İkizören, Çankırı, Türkiye doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Çankırı’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Master ve Doktora yaptı. 1986 yılında 2013 yılına kadar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi, Dr., Yrd. Doç Dr. ve Prof. Dr olarak çalıştı. Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Türkiye’nin Siyasal Yapısı, Siyaset Sosyolojisi derslerini verdi.

2001-2002 öğretim yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmakta, sosyoloji, siyaset bilimi, iletişim ve modernite, siyasal iletişim derslerini vermektedir.

Çalışma alanları, sosyal ve siyasal teori, din ve modernite, iletişim ve sosyal teori, Türkiye gerçekliği ve din ve sosyal teoridir.

Çeşitli dergi ve kitaplarda basılan muhtelif makalelerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen kitapları yayınlanmıştır:

  • Aydınlanma Felsefesi, İstanbul: Dedalus Yayınları, 2018 (genişletilmiş 6. baskı, forthcoming).
  • Bir İmkân Olarak Modernite, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015 (5. Baskı).
  • Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008 (2. Baskı)
  • Toplum: Kavram ve Gerçeklik, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013. (2. Baskı)
  • Taşra Epiği: Türk İdeolojileri ve İslâmcılık, İstanbul: Birikim Yayınları, 2016. (3. baskı)
  • D’nin Hâlleri: Din, Darbe, Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
  • Geleceği Eskitmek: AKP ve Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.