Programla İlgili Bilgiler

Also available in: English

 1.  Programın Adı Yakın DoğuÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programı
 2.  Program Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülecektir ve eğitim ve öğretim dili Türkçe olacaktır.
 3.  Programın açılma gerekçesi ve vizyonu:
  (a).Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yüksek din eğitimi alanındaki, özellikle de İslam’ın çağdaş bir şekilde anlaşılması yönündeki birikimini uluslararası arenaya aktarmak.
  (b).Dünyada gittikçe önem kazanan genelde din, özelde İslam ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olacak yetkin ve temsil gücü yüksek demokratik ve çoğulcu değerlere saygılı din bilginleri yetiştirmek.
  (c). Uluslararası standartlarda ilahiyat alanında ortaya konan literatürü takip edebilecek, araştırma ve yayın yapabilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak.
 4.  Program 2011–2012 eğitim-öğretim yılında başlatılacak ve ilk yıl 60 kişi alınacaktır. Önümüzdeki beş yıl içinde her yıl 60-100 arası öğrenci alınması düşünülmektedir.
 5.  Programdan mezun olanlar “ilahiyatçı” ünvanını alacaklardır.
 6.  Programdan mezun olacaklar, normal ilahiyat fakültesi mezunlarının istihdam alanlarında iş bulabilecekleri gibi uluslararası akademik alanda yurt dışına yönelik tüm din hizmetlerinde de görev alabileceklerdir
 7.  Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar,
 8.  Staj ve beneri çalışması zorunlu değildir,
 9.  Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodları,adları ve kredileri
 10. Ek 1.1 dönem bazında gösterilmiştir.

 11.  Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izelenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları
 12. Ek-1.2 ‘de belirtilmiştir.

 13.  Avrupa ve Amerika kıtalarında İngiltere (SOAS), Kanada McGill ve University of California, Los Angeles (UCLA) üniversitelerinde birçok Islamic Studies bölümleri bulunmaktadır. Türkiye’de de hâlihazırda ilahiyat fakültelerinin sayısı kırkı aşmış bulunmaktadır. Nasıl ki ulusal ve uluslararası bilgi akışını sağlamak üzere tıp, mühendislik, iktisat, hukuk, edebiyat gibi pek çok dalda eğitim verilmekte ise İlahiyat alanında verilecek eğitim de aynı tür amaca yönelik olacaktır.
 14.  Programın, M.Ü. İlahiyat fakültesi gibi köklü bir kurumla işbirliği yapılarak yürütülecek olması, onun güçlü yönünü oluşturur.