Çift Anadal Programları

Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
İlahiyat 56 Sosyal Bilimler -İngilizce /Türkçe
90 YDÜ Tüm Bölümler- İngilizce /Türkçe