Yrd. Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER

Also available in: English, العربية

2005 Yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2006 yılında bu anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlayarak doktora programından kabul aldı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanan araştırmacı, doktora tezine dayalı olarak geliştirdiği TÜBİTAK projesi ile Amerika Birleşik Devletleri Tennessee Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma) başlıklı teziyle doktor unvanı alan Düzgüner, Halen Marmara İlahiyat Fakültesi’ndeki görevini sürdürmekte, ayrıca Yakın Doğu İlahiyat Fakültesinde de kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.