Yrd. Doç. Dr. Samire HASANOVA

Also available in: English, العربية

Eğitim durumu
1992-97 – (lisans) Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, birincilik derecesi.
1997-99 – (Yüksek Lisans MA – İslam Hukuku) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / İslam hukuku Anabilim Dalı, “H.V-VI Asırlar Caferi usul alimlerinin delil anlayışı” adlı Yüksek Lisans Tezi; Danışman: Prof. Dr. Şamil Dağcı
(Türkiye Diyanet Vakfi İslam Araştırmaları Merkezi burslusu olarak)
2000-07 – (Doktora Ph.D – İslam Hukuku) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam hukuku Bilim dalı, “Modernleşme sürecinde İslam hukukunda maslahat tartışmaları” adlı Doktora Tezi; Danışman: Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez.
(Türkiye Diyanet Vakfi İslam Araştırmaları Merkezi burslusu olarak)

İş Deneyimi
2010 – Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü, uzman araştırmacı;
2010-2012 Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsünün “Doğu Felsefesi Problemleri” uluslararası bilimsel dergisinin genel sekreteri ve yayın kurulu üyesi.
2012 – UNESCO-nun desteği ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsünün katkıları ile yapılan “Dünya Felsefesi Kontekstinde İslam bölgesi felsefesinin tetkiki ve tedrisi problemleri” konulu uluslararasi konferansın materyallerinin yayın kurulu üyesi.
2013 – Yakin Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (İslam Hukuk Usulü ve Arapça I, II, III dersleri veriyor.)

Projeler
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yanında İlmin İnkişafı Fondunun ilmi-araştırmalara maddi destek vermek üzere düzenlediği grant programında “En Yeni Felsefe” (kitap yazımı) projesi, 01.10.2011-01.10.2012, Bakü, Azerbaycan
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yanında İlmin İnkişafı Fondunun ilmi-araştırmalara maddi destek vermek üzere düzenlediği grant programında “İslam medeni bölgesi felsefe tarihinin dünya felsefe tarihinde yeri ve rolünün bilimsel değerlendirilmesi amacına yönelik forumun yaratılması” projesi, 01.01.2012 – 01.01.2013, Bakü, Azerbaycan

Makaleler

 • “Modernizmin İslam Düşüncesinde Yansıması: Milli Felsefi Düşüncenin Gelişimi” Bakü İslam Üniversitesi İlmi Mecmuası, Zakatala – 2013, s. 87-97
 • “İslam Düşüncesinde Yenilenmeye Doğru: Efgani’den Halilov’a” Özne dergisi özel sayı-2012 (şubat), Kutupları birleştiren felsefe köprüsü, Selahattin Halilova armağan, Karahan kitabevi, s. 122-131
 • “XIX-XXI əsrlər İslam Fəlsəfəsi və Modernizm”, AMEA-nın Haberleri: Tarih, Felsefe, Hukuk,. № 1, 2012, s. 253-263
 • “Örf və Adetin Islam Hukuk Düşüncesınde Yerı ve Hükümlerin Değişmesı Kapsamındakı Tartışmalarda Rolü”, İslam Hukuk Arastırmaları dergisi, sayi 14, Ekim 2009, Konya/Türkiye;
 • “Modernleşme Sürecinde İslam Hukuk Düşüncesinin yenilenmesi ve Modern Problemlerin Çözümünde Maslahat Prensibinin Rolü ve Yeri”, Felsefe ve Sosyo-siyasi İlimler, Bilimsel dergi, No: 2/26, Bakü 2009;
 • “Klasik Kaynaklara Göre Maslahat Düşüncesinin Terimleşme Süreci ve Meşruiyet Kriterleri”,BDU İlahiyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, sayı: 11 (Nisan), 2009, Bakü;
 • “Modernleşme Sürecinde Maslahat Tartişmaları bakımından Makasıd Konusu” BDU İlahiyyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, sayı: 09 (Nisan), 2008 Bakü;
 • “İslam ve Demokrasi”, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Ekoloji, Felsefe, Medeniyet Bilimsel makaleler mecmuası, sayı; 28, İlm basımevi, Bakü 2001
 • “Modernleşme Sürecinde İslam Hukuk Düşüncesinin yenilenmesi ve Modern Problemlerin Çözümünde Maslahat Prensibinin Rolü ve Yeri”, The Philosopher’s Index, Volume 44, No/4, Fourth Quarter, 2010, USA

Konferanslar

 • 2010- “On stages of the spirit” – World Philosophy Day at UNESCO`s Headquarters in Paris (France), under the theme “Philosophy, Cultural, Diversity and Rapprochement of Cultures”, Paris, France, 16-19 November, 2010.
 • 2011-“On studing the term of custom in the context of maslaha (public interest) in Thought of Islamic Law and influence of postmodernism” – The İnternational conference on İslamic Thought after Postmodernism, by organized İnternational İnstitute of İslamic Thought and Civilization (İSTAC), Kuala Lumpur 18-20 october.
 • 2011-“III.Binilliyin başlarında İslam bölgesi halklarının felsefe tarihi araştırmaları meselesi” – İnquşetya Cumhuriyyeti Sosyal ve Uluslararası ilişkiler üzre Bakanlığınım düzenlediği Rusya ve haricinde İslam: Tarih ve Toplumun Medeniyeti konulu Uluslarası konferans, 22-23 ekim, 2011
 • 2011 – “Küresel felsefe tarihi bağlamında Türk halklarının felsefe tarihlerinin tetkiki ve tebliği meseleleri” – Dünya Felsefe Günü münasebetile UNESCO-nun desteği ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsünün düzenlediği Dünya Felsefesi Kontekstinde İslam bölgesi felsefesinin tetkiki ve tedrisi problemleri konulu Uluslararası Konferans, 19 kasım / 2011, Bakü, Azerbaycan
 • 2012- “ Türk halklarının felsefe tarixi ve manevi değerlerin oluşumu sürecinde medeniyetlerarası diyaloğun izleri” – Medeniyetlerarası diyalog bağlamında Türk dünyasında felsefi ve manevi değerler konulu Uluslararası İlmi Konferans,– 27-28 Eylül / 2012, Bakü, Azerbaycan
 • Samire Hasanova, 02.10.1975 yılında Azerbaycan, Bakü’de doğdu. 1992 yılında Bakü’de litseyi bitirdi ve ayni yil Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.
 • 1997 yılında fakülteden birincilikle mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında H. Yüksek Lisansa başladı. 1999 yılında V-VI Asırlarda Caferi Usul Alimlerine Göre Delil Anlayışı isimli Yüksek Lisans tezi ile bitirdi.
 • 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında Doktora programına başladı. 2007 tarihinde Modernleşme Sürecinde İslam Hukukunda Maslahat Tartışmaları adlı doktora tezini savundu.
 • 2008-2013 tarihleri arasında Bakü’de Doğu-Batı Araştırma Merkezi ile işbirliği içindeyken 2010 senesinden itibaren Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsünde uzman araştırmacı olarak calıştı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin 8 dildeki makale özetleri ile birlikte yayınlanan “Doğu Felsefesi Problemleri” uluslararası bilimsel dergisinin genel sekreterliğini, aynı zamanda yayın kurulu üyeliği yaptı..
 • 2011-2013 tarihleri arasında belirlenmiş 2 akademik projede çalıştı.
  İslam hukuku, İslam düşüncesi, İslam bölgesi halklarının felsefesi ve felsefe tarihi, Türk-İslam bölgesi felsefe tarihiyle ilgili konularda bir sıra uluslararası konferanslara ve sempozyumlara katıldı.
 • 2013 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hali hazırda fakültede İslam Hukuk Usulü ve Arapça dersleri veriyor.
  Evlidir.