Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI

Also available in: English, العربية

1967 yılında Denizli’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ebû Ubeyde b. Cerrâh” adlı araştırmasıyla yüksek lisansını (1994); “Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar (93-389/711-999) Semerkant Tarihi” adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (2001). 11 yıl süreyle özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik görevi yaptı. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.