Prof. Dr. Necdet TOSUN

Also available in: English, العربية

1971 yılında Balıkesir Bandırma’da doğdu. 1989’da Bandırma İmam-Hatip Lisesi’ni, 1993’te MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini 1995’te tamamladı. 1998 yılında Fakültemize araştırma görevlisi olarak atandı. Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar) adlı doktora tezini 2002 yılında tamamladı. 2006 yılında doçent ünvanını aldı. Halen Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji fakültesinde görev yapmaktı.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.