Prof. Dr. Murat SÜLÜN

Also available in: English, العربية

1968 yılında İzmit’te doğdu. 1987’de Bakırköy İmam-Hatip Lisesi’ni, 1991’de MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Fakültemizdeki görevine 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 2000 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı Kur’ân Açısından İman-Amel İlişkisi adlı doktora tezini tamamladı. 2006 yılında doçent unvanını aldı. 2012 de Profesör oldu. Fakültedeki görevinin yanı sıra İSAV’da Keşşaf seminerleri vermektedir. Eserlerinden bazıları: Sanat Eserine Vurulan Kur’an Mührü, Türk Toplumunun Kur’an-ı Kerim Kültürü, Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Ömer Çelik ile birlikte), Kur’an-ı Kerim açısından İman-Amel İlişkisi, Diyar-ı Mevlana, Kur’an Kılavuzu