Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Also available in: English, العربية

1951 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. 1969 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu, 1970’de Mecidiyeköy Lisesi’ni bitirdi. 1973’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında idarecilik yaptı. 1977 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne asistan olarak atandı. 1984’te UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kelâm’da Allah’ın Sıfatları Meselesi adlı teziyle doktor oldu. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden Fakültemize öğretim görevlisi olarak naklen atandı. 1990 yılında doçentliğe, 1996’da da profesörlüğe yükseltildi. Değişik tarihlerde fakültemizin dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Ayet ve hadislerde Esma-i Hüsna, İslam düşüncesinde fetret kavramı, Bibliyografik Bir Kelam Tarihi Denemesi gibi kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.