Prof. Dr. Kemal YILDIZ

Also available in: English, العربية

1963 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 1982 yılında İzmit İ.H.L.’nden, 1986’da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nen mezun oldu. 1989’da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslam Yargılama Hukukunda Bir İsbat Vasıtası Olarak Şahitlik” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1996’da da “İslam Hukukunda Kusura Dayanmayan Akit Dışı Sorumluluk” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2007’de Doçent oldu. 1991’de M.Ü.’de Araştırma görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatına 1998 yılından itibaren KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. 2011 yılında fakültemizin İslam Hukuku Anabilim dalına atandı. Halen M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığını yürütmektedir. Eserleri: Fıkhın Aydınlığında İbadet ve Hayat, İslâm Yargılama Hukukunda Şahitlik, İslâm Sorumluluk Hukuku: Akit Dışı Sorumluluk.