Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

Also available in: English, العربية

1951 yılında Erzurum Oltu’da doğdu. 1970’de Trabzon İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı İslâm İnancında Gayb Problemi adlı doktora tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladı. 1996 yılında doçentliğe; 2003 yılında da profesörlüğe yükseltildi. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretimüyeliği görevini yürütmekte.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.