Prof. Dr. Galip YAVUZ

Also available in: English, العربية

1957 yılında Sivas/Şarkışla da doğdu. 1976 yılında Sivas İmam-Hatip Lisesini, 1982 yılında Medine İslam Üniversitesi. Usulu’d-dîn Fakültesini bitirdi.. Yüksek lisans eğitimi için 1982- 1983 yılları arasında Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesinde bulundu. Yüksek Lisansnı 1984-1988 yılları arasında İslamabad, Uluslar Arası İslâm Üniversitesi Dil ve Dilcilik Fakültesi Arap Dili Bölümünde tamamladı. 1988-1992 yılları arasında Punjab University, Oriental College, Yabancı Diller Fakültesi, Arapça bölümünde “en-Nahvu fî Keşşâfi’z-Zemahşerî, Dirâsetun Nakdiyyetun Mufassale” adlı teziyle Arap Dili doktoru unvanı aldı. 1992-1994 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili A.B.D.da öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1995 de Cumhuriyet Üniversitesine Y.Doc. Olarak atandı. 2008 yılında Arap Dili ve Edebiyatı doçenti oldu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. Akademik çalışmaları Dilbilim ve Dil Felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.