Prof. Dr. Ali KÖSE

Also available in: English, العربية

Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde lisans (1985); Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988); Londra Üniversitesi King’s College’de doktora (1994) eğitimini tamamladı. 1998’de doçent, 2004’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Kitapları:

 1. Conversion to Islam: A Study of Native British Converts, London: Kegan Paul, 1996.
 2. Freud ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık, 2000.
 3. Üç Yusuf Bir İslam, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2005.
 4. Deprem ve Din: Marmara Depremi Üzerine Psiko-sosyolojik Bir İnceleme, İstanbul: Emre Yayınları, 2006.
 5. Milenyum Tarikatları: Batı’da Yeni Dini Akımlar, İstanbul: Truva Yayınları, 2006.
 6. (ed) Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği, İstanbul: Ufuk Kitapları, 2002.
 7. (ed) Laik Ama Kutsal, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006.
 8. (ed) Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi, İstanbul: İsam Yayınları 2008.
 9. Neden İslam’ı Seçiyorlar: Müslüman Olan İngilizler Üzerine Psiko-sosyolojik Bir İnceleme, İstanbul: İz Yayıncılık 2008.
 10. Avrupa ve İslam, İz Yayıncılık 2009.
 11. Türbeler: Popüler Dindarlığın Durakları, Timaş Yayınları, 2010