Prof. Dr. Ali DURUSOY

Also available in: English, العربية

1961 yılında Alanya’da doğdu. 1978’de Alanya Lisesi’nden, 1983’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Üsküdar İmam Hatip Lisesi’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Fakültemizdeki görevine 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 1992’de MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İbni Sina Felsefesinde Nefs, Akıl ve Ruh adlı doktora tezini bitirdi. 2001 yılında doçentliğe, 2006 yılında profesörlüğe yükseltildi.