Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Also available in: English, العربية

1958 yılında Sakarya Akyazı’da doğdu. 1978 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982’de İstanbul Yüksek İslâm Enstüsü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine, araştırma görevlisi olarak 1985 yılında başladı. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı Saîd b. Mansûr’un Musannefi’nin Yeniden İnşası adlı doktora tezini 1992 yılında tamamladı. 1998 yılında doçent oldu. Bir süre İlâhiyat Meslek Yüksekokulu’nda müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.