Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

Also available in: English, العربية

1960 yılında Çorum’da doğdu. 1977’de Çorum İmam Hatip Lisesi’nden, 1981 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevine 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 1994 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi (Hicri İlk Üç Asır) adlı doktora tezini tamamladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.