Doç. Dr. Mehmet ÜMIT

Also available in: English, العربية

1969 yılında Denizli ili Çivril ilçesinde doğdu. İlköğretimini Denizli’de orta öğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu( 1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Şii-Mu’tezili İmamet Tartışmaları ve İskafi’nin Yeri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1996), Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi ve el-Kasım er-Ressi” adlı çalışmasıyla doktorasını (2003) tamamladı. Akademik çalışmalarını Zeydiyye, Mu’tezile, Mihne hadiseleri ve Hanefilik gibi konular üzerinde yoğunlaştırmış olup, halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi “İslam Mezhepleri Tarihi” anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.