Akademik Kadro

Also available in: English, العربية

Görevi: Dekan İslam Tarihi Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1963 yılında Bingöl Solhan’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kuruluşundan Emevilerin Başlangıcına Kadar Kufe” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2000...
Görevi: Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1969 tarihinde Gümüşhacıköy/Amasya’da doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1960 yılında Çorum’da doğdu. 1977’de Çorum İmam Hatip Lisesi’nden, 1981 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başladı. Marmara...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1958 yılında Sakarya Akyazı’da doğdu. 1978 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982’de İstanbul Yüksek İslâm Enstüsü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine, araştırma görevlisi olarak 1985 yılında başladı. MÜ Sosyal...
Görevi: Din Psikolojisi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1979’da Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Derbent’te tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2004’te “Kendini Gerçekleştirme...
Görevi: Mantık Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1961 yılında Alanya’da doğdu. 1978’de Alanya Lisesi’nden, 1983’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Üsküdar İmam Hatip Lisesi’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Fakültemizdeki görevine 1985 yılında...
Görevi: Din Psikolojisi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde lisans (1985); Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988); Londra Üniversitesi King’s College’de doktora (1994) eğitimini tamamladı. 1998’de doçent, 2004’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi...
Görevi: Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1957 yılında Sivas/Şarkışla da doğdu. 1976 yılında Sivas İmam-Hatip Lisesini, 1982 yılında Medine İslam Üniversitesi. Usulu’d-dîn Fakültesini bitirdi.. Yüksek lisans eğitimi için 1982- 1983 yılları arasında Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesinde...
Görevi: İslâm Hukuku Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1968 yılında Giresun/Espiye’de doğdu. 1986’da Espiye İ.H.L.’nden, 1990 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 1991 yılında Fakültemize araştırma görevlisi olarak atandı....
Görevi: Kelâm Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1951 yılında Erzurum Oltu’da doğdu. 1970’de Trabzon İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı İslâm İnancında Gayb...
Görevi: İslâm Tarihi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1981’de Ankara İmam-Hatip Lisesi’nden, 1985’te MÜ İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalar yapmak üzere yurt dışına gitti. Yüksek lisansını 1987 yılında İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. 1991’de...
Görevi: İslâm Hukuku Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1963 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 1982 yılında İzmit İ.H.L.’nden, 1986’da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nen mezun oldu. 1989’da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslam Yargılama Hukukunda Bir İsbat Vasıtası Olarak Şahitlik” başlıklı teziyle yüksek...
Görevi: Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1967 yılında Boyabat’ta doğdu. 1986’da Boyabat İmam Hatip Lisesi’nden, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1996), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora...
Görevi: İslâm Hukuku Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1956 yılında Kayseri Develi’de doğdu. 1974’te Kayseri İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilâtında çeşitli görevlerde bulundu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat...
Görevi: Kelâm Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1951 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. 1969 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu, 1970’de Mecidiyeköy Lisesi’ni bitirdi. 1973’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve...
Görevi: Tefsir Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1953 yılında Erzurum Tortum’da doğdu. 1973’te Erzurum İmam-Hatip Okulu’ndan, 1978’de Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde görevine 1982 yılında araştırma görevlisi...
Görevi: Tefsir Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1968 yılında İzmit’te doğdu. 1987’de Bakırköy İmam-Hatip Lisesi’ni, 1991’de MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Fakültemizdeki görevine 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 2000 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı...
Görevi: İslam Felsefesi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1971 yılında Balıkesir Bandırma’da doğdu. 1989’da Bandırma İmam-Hatip Lisesi’ni, 1993’te MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini 1995’te tamamladı. 1998 yılında Fakültemize araştırma görevlisi olarak atandı. Tasavvufta...
Görevi: Tasavvuf Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında...
Görevi: Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1970’te Nevşehir’de doğdu. 1987’de Nevşehir İmam-Hatip Lisesi’nden, 1991’de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1994’te yüksek lisansını, 2001’de “İsmâil Hakkı Bursevî Hayatı, Eserleri ve Tarîkat...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1960’ta Pendik’te doğdu 1978’de Çapa Öğretmen Lisesi’nden, 1988’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ümmü Habibe’nin Rivayetleri” başlıklı teziyle yüksek lisans, “Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete...
Görevi: Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: Gerede’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Yüksek öğrenimini 2001’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Din Sosyolojisi alanında Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi’nde doktora yaptı. The City University...
Görevi: Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 02.06.1952 Giresun/Tirebolu’da doğdu. İlkokulu Tirebolu’da okudu. 1971 de Trabzon İmam Hatip Lisesi’nden, 1975’te Konya Yüksek İslam Enstitüsüne mezun oldu. 1975-1980 yılları arasında Gümüşhane İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1981-1983 yılları...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1967 yılında Denizlili bir ailenin çocuğu olarak Almanya’nın Münih kentinde doğdu. 1985’te İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni, 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1990-1992 yılları arasında araştırmalarda bulunmak üzere Pakistan’da bulundu....
Görevi: İslam Mezhepleri Tarihi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1969 yılında Denizli ili Çivril ilçesinde doğdu. İlköğretimini Denizli’de orta öğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu( 1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Şii-Mu’tezili İmamet Tartışmaları ve İskafi’nin...
Görevi: Tefsir Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1968 yılında Sakarya Hendek’te doğdu. 1985’te Adapazarı İmam-Hatip Lisesi’ni, 1989’da MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında atanmış olduğu Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Meslek...
Görevi: İslâm Tarihi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1972 yılında Konya/İsmil’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1996 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 24 Kasım 1997’de aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Emevîler...
Görevi: Felsefe Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: Adı Soyadı: Recep Duran Doğum Tarihi: 08/08/1951 Unvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Lisans, Felsefe Tarihi, Ankara Üniversitesi, 1978 Y. Lisans, Felsefe Tarihi, Ankara Üniversitesi, 1982 Doktora, Felsefe Tarihi, Ankara Üniversitesi, 1989...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 1968 yılında Sürmene/Trabzon’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs Türkçe Cumhuriyeti’nde tamamladı. 1995 Yılında Medine İslam Üniversitesi’nde lisan eğitimini; 1998 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesinde...
Görevi: Hadis Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1960 yılında Trabzon Şalpazarı’nda doğdu. 1977’de Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden, 1981’de Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’den mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında müftülük ve vâizlik görevlerinde bulundu.MÜ İlahiyat Fakültesi’nde...
Görevi: Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1988) . Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. 1993 –...
Görevi: İslâm Tarihi Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1967 yılında Denizli’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ebû Ubeyde b. Cerrâh” adlı araştırmasıyla yüksek lisansını (1994); “Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar (93-389/711-999)...
Görevi: Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1981 yılında Giresun’da doğdu. 2000’de Giresun İmam-Hatip Lisesi’nden, 2005’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2011’de fakültemizin Din Eğitimi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında “Din Eğitimi...
Görevi: İslâm Hukuku Öğretim Görevlisi
Akademik Geçmiş: Eğitim durumu 1992-97 – (lisans) Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, birincilik derecesi. 1997-99 – (Yüksek Lisans MA – İslam Hukuku) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / İslam...
Görevi: Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi
Akademik Geçmiş: 20.11.1979 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı’da tamamladı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında “Arap dilinde Müstesnâ” isimli teziyle Marmara Üniversitesi İlahiyat...
Görevi: Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 2005 Yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa...
Görevi: Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi*
Akademik Geçmiş: 1969 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Sinop ve İstanbul’da Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği...

*: Yarı Zamanlı

tercih robotu