İlahiyat Fakültesi

Also available in: English, العربية

İlahiyat Fakültesi

Değerli Arkadaşlar

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayan fakültemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek İlahiyat Fakültesidir. Çok genç olan fakültemiz bir yandan kendi kadrosunu oluşturma çabası içinde iken, diğer yandan nitelikli öğrenci yetiştirmek için Türkiye’nin saygın İlahiyat Fakültelerinden biri olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyelerinin desteği ile eğitimi devam ettirmektedir Hedefimiz fakültemizin sadece Kuzey Kıbrıs içinde değil, Türkiye’de ve hatta uluslararası düzeyde saygın İlahiyat Fakülteleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerimizin uluslar arası düzeyde yetkin hocalardan faydalanmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Ayrıca mezun olacak öğrencilerimiz ve başka fakültelerden mezun olup fakültemizde lisansüstü çalışmalar yapmak isteyenler için yakın zamanda Yüksek Lisans ve Doktora programlarını açmayı hedeflemekteyiz. Bütün çabalarımız kaliteli insan yetiştirmek ve bu vesile ile Fakültemizin hak ettiği yerde olmasını sağlamak içindir. Fakültemizin hem üniversitemiz hem de ülkemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yakışır çok daha iyi hizmetlere imza atacağına bütün kalbimle inanmaktayım.

Kuruluş
2011 -2012 eğitim yılıyla faaliyete geçen İlâhiyât Fakültesi tüm kontenjanları tam burslu olan nadir fakültelerimizdendir.

Fakültenin eğitim programı Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi ile örtüşük olarak yürütülmektedir.

Kıbrıs’taki ilk İlâhiyât Fakültesi olmanın yanında vakıf üniversitelerinde açılan ilk İlâhiyât Fakültesi olma ünvanına da sahiptir.

Misyon
Genel olarak İlâhiyat alanında, özel olarak da İslâm dini ve mensuplarınca oluşturulan bilim dallarında uluslararası düzeyde eğitim vermek, araştırma ve incelemeler yapmak; üstün nitelikli ve donanımlı uzman, araştırmacı, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni ve din görevlileri yetiştirmek; millî, dinî, mânevî, ahlâkî ve kültürel değerlerin benimsenmesi, yaşatılması ve korunmasına öncülük etmek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolundaki hamlelerine destek olacak fikrî ve ilmî alt yapıya sahip, donanımlı, bilgili ve azimli gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Vizyon
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akademik esas ve metodları kullanarak dinin evrensel boyutlarda algılanmasına katkıda bulunan, çevre ülkeler için câzibe merkezi olmuş, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurum olmak.