Bölüm Başkan Mesajı

İş Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak özel sektörde istihdam edilebileceklerdir. Mezunlar ayrıca kamu sektörünün ilgili birimlerinde de önemli istihdam olanakları bulabileceklerdir. İşletmelerin uluslararası operasyonlarının artan bir ivmeyle yükselmesi, gerek sözkonusu işletmelerde gerekse bu faaliyetleri düzenleyici bir rol üstlenen kamu birimlerinde konusunun uzmanı, iyi düzeyde yabancı dil bilen, dinamik, vizyon sahibi, analitik düşünebilme ve karar verme yeteneğine sahip yöneticilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bağlamda program mezunlarına olacak talebin artarak devam edeceğine kuşku yoktur.

Bölüm Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar laboratuarları ve bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerin yararlanmasına sunulmaktadır.