Uluslararası İşletme Bölümü

Also available in: English, العربية

 1. Amaç

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nın amacı, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik konularında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek elemanlar yetiştirmektir. Program ise İngilizce dersleriyle desteklenmektedir. Dolayısıyla öğrenciler uluslararası ortamda başarılı olmaya hazır hale gelmektedirler. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı öğrencileri, başta bilgisayar olmak üzere diğer tüm teknolojik gelişmelere hakim bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin, kendilerini rahatça ifade eden, girişimci, yaratıcı bireyler olarak kimlik kazanmaları programın genel amaçlarını oluşturmaktadır

 2. Hedef

  Uluslararası rekabetin gün geçtikçe yoğunlaşması, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için uzman eleman istihdam etme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede Uluslararası İşletmecilik Programı’nın amacı, farklı kültürel çevrelerde ve yoğun rekabet ortamında problemi tanımlayabilen, çevresel trendleri izleyebilen, alternatif stratejiler geliştirebilen, karar alma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmektir.

 3. Lisans Derecesi

  Mezun olacak öğrencilerin, 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamaları, transkriptlerinde başarısız bir ders olmaması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekiyor.

 4. Program Yapısı

  Temel Dersler : 21 %50
  Alana Uygun Dersler : 14 %38
  Alan İçi Seçmeli : 5 %12